Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Noorthey-Genootschap - Zoeken: Noorthey

912 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.22.14
L.G. Kertomedjo
Nationaal Archief, Den Haag
1985
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.22.14
Auteur: L.G. Kertomedjo
Nationaal Archief, Den Haag
1985

CC0

Periode:

ca. 1820-1984

Omvang:

18.70 meter; 714 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Het archief bevat stukken in het Frans, Engels en Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat foto's en kaarten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Genootschap Noorthey komt voort uit het in 1820 door Petrus de Raadt opgerichte jongensinternaat Noorthey. Na de opheffing van het internaat in 1907 bleef het Genootschap Noorthey bestaan. Het verstrekt onder meer leningen aan master/postmaster studenten. Het archief bevat stukken betreffende onroerende goederen, Petrus de Raadt en zijn opvolgers, het onderwijs in Nederland, alsmede inventarissen van boedel en bibliotheek, boekwerken (o.a. over Noorthey), correspondentie, boekhoudkundige bescheiden, een stamboek van leerlingen tussen 1821 en 1907, foto's, kaarten en programma's van soirees.

Archiefvormers:

  • Genootschap Noorthey

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in