Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Goens, van - Zoeken: Kaap

3 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.10.32
A.E.M. Ribberink
Nationaal Archief, Den Haag
1960
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.32
Auteur: A.E.M. Ribberink
Nationaal Archief, Den Haag
1960

CC0

Periode:

1619-1872

Omvang:

105 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat tevens ambtelijke stukken van diverse leden der familie, o.m. van Rijklof van Goens (1619-1682), gouverneur-generaal, en van diens zoon Rijklof, gouverneur van Ceylon (1670-1679).

Archiefvormers:

 • Coromandel, Malabar en Ceylon, Admiraal Coromandel, Malabar en Ceylon, Superintendent Coromandel, Malabar en Ceylon, Veldoverste Kaap, Commissaris-Visitateur Goens, Van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • Rijklof van Goens, geboren te Rees in Kleef op 24 juni 1619, overleden te Amsterdam op 14 november 1682, kwam op 10 juli 1629 in Oost-Indië aan. Na een verblijf in Coromandel van 1631-1634, werd hij op 1 september 1634 assistent in de pakhuizen te Batavia, onderkoopman 1639, koopman 1642, opperkoopman 1645 en eerste opperkoopman van het kasteel 1651.

  Als gezant ging hij in juli - december 1644 naar Palembang, Djambi en Djohor, in 1649/50 naar Siam en tussen 1649 en 1654 vijf maal naar de Soenan van Mataram. In 1649 werd hij lid van de Raad van Justitie, in 1650 geassumeerd lid van de Raad van Indië, in 1653 president van de Weeskamer, in 1654 raad-extraordinair. Op 20 september 1653 werd hij commissaris en commandeur naar Ceylon. In januari 1655 vertrok hij als admiraal van de retourvloot naar patria. Bij zijn terugkeer was hij in maart en april 1657 als commissaris aan de Kaap werkzaam. Van 1659-1672 was hij gouverneur van Ceylon, hierna admiraal en veldoverste op Ceylon, Malabar en Coromandel.

  Als opvolger van Maetsuycker werd hij op 4 januari 1678 gouverneur-generaal. Op 15 november 1681 droeg hij deze functie over aan Cornelis Speelman. Op de thuisreis was hij in maart 1682 werkzaam als commissaris aan de Kaap.

  Rijklof van Goens de jonge kwam als assistent in 1656 met zijn vader naar Indië. Te Batavia was hij werkzaam op de secretarie. Hij vertrok in 1658 naar Ceylon, waar hij in 1662 lid van de Raad van Justitie te Colombo werd. In 1669 als commandant van de retourvloot naar patria vertrokken, keerde hij in 1670 als gouverneur van Ceylon terug. In 1679 werd hij commissaris-generaal van Oost-Indië. In 1680 was hij in patria, waarna hij als raad naar Batavia terugkeerde.

 • Volckert van Goens, geboren te Batavia 20 oktober 164 overleden te Schiedam 1690, zoon van Rijklof van Goens en Jacomina Rosegaard, lid van de Raad van Justitie te Batavia 1677, repatrieerde in 1680, vestigde zich te Schiedam en was er lid van de Vroedschap, weesmeester en commissaris van de monstering. Hij was gehuwd met Johanna Christina Sas (van den Bossche), geboren Utrecht december 1651, dochter van Mr. Gerbrand en Wendelina van den Broeck.

  Hun zoon, Rijklof Michael, geboren Utrecht 21 november 16 overleden Delft 20 augustus 1758, president van de Raad van Justitie te Batavia 1706-1709, repatrieerde in 1709. Hij werd toen ontvanger van de Oostenrijkse rechten op de Schelde. Hij huwde te Batavia vòòr 1709 Elisabeth Leydecker, geboren Batavia juni 1682, overleden 's-Gravenhage 11 maart 1729, dochter van dr.med. et theol. Melchior en Antonia van Riebeeck en weduwe van Leonard de Wijs, koopman der O.I.C., secunde van Japan en plv. visitateur-generaal van Indië.

 • Rijklof Gerbrand van Goens, geboren 's-Gravenhage 4 november 1713, overleden Middelburg 14 maart 1763, zoon van Rijklof Michael en Elisabeth Leydecker, schepen en raad te Vlissingen, pensionaris van Middelburg, trouwde 8 augustus 1753 Dana Barbara Pottey, geboren Veere 1 november 1725, overleden Middelburg 7 januari 1776, dochter van burgemeester Mr. Johan Pottey en Petronella Cornelia Udemans en weduwe van mr. Jan Jacob Vos. Zij huwde in derde echt in 1776 Meijnard van Visvliet, med.dr., schepen en raad te Middelburg. Haar moeder Petra Cornelia Udemans, dochter van ds. Isaack en Dana Barbara Mogge, trouwde in tweede echt Dirck van Achlum. Haar tante, moeders zuster, Maria Udemans was gehuwd met Adriaan Thijssen, raad van Veere en rekenmeester van Zeeland, waaruit Dana Cornelia Thijssen, echtgenote van ds. Petrus Tiquet, die in tweede echt huwde met Anthonia Charlotte van Goens (1718-1757), een jongere zus van Rijklof Gerbrand.

 • Daniel François van Goens, geboren 's-Gravenhage 4 september 1717, jongere broeder van Rijklof Gerbrand (IV), overleden Utrecht 6 februari 1791, ordinaris raadsheer in het Hof te Utrecht, huwde in augustus 1747 te 's-Gravenhage Catharina Juliana Cuninghame (1714-1779), dochter van de commandant van een Schots regiment in Staatse dienst en Johanna Maria le Plat.

  Uit dit huwelijk werden geboren:

  • Prof.Mr. Rijklof Michael (1748-1810), hoogleraar 1766-1776, en raad en schepen te Utrecht 1776-1783, een bekend publicist. Zijn papieren bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
  • Johanna Maria (1750-1775), echtgenote van de bekende Mr. Hieronymus van Alphen.
  • James Quirijn (1752-1807), advocaat, ongehuwd.
 • Jan Hendrik van Goens, geboren 's-Gravenhage 11 februari 1721 als jongste zoon van Rijklof Michael en Elisabeth Leydecker, luitenant-generaal der cavalerie, lid van de Hoge Krijgsraad, was gehuwd met Cornelia Bosch (1758-1818). Uit dit huwelijk zijn o.m. geboren:

  • ds. Jan Willem (1756-1817);
  • Dana Gerbrandina (1758-1816);
  • Mr. Cornelius Johannes.
 • Cornelius Johannes, zoon van Jan Hendrik en Cornelia Bosch, provinciaal inspecteur der directe belastingen in Zuid-Holland, huwde 1ste te Delft 27 juni 1791 Jeanne Marie l'Ange, dochter van Pierre, Waals predikant te Dordrecht, en Marie Marthe Teissèdre en weduwe van mr. Rijklof Jan Tiquet (1757-1788), zoon van ds. Petrus en Anthonia Charlotta van Goens; 2de te Amsterdam 30 april 1815 Catharina Cornelia Willet (1786-1859).

  Uit het eerste huwelijk zijn geboren:

  • Rijklof Jan Cornelius (1793-1811);
  • Jeanne Petronelle Marie (1794-1822);
  • Wendelina Elisabeth (1796-1872), echtgenote van Jean Jacques Brutel de la Rivière, referendaris van het Kabinet des Konings;
  • Petrus Marius;
  • Juste Theodore Jean (1799-1843), echtgenoot van Cornelia Jacquelina baronesse von Dopff, achtereenvolgens klerk bij het ministerie van Oorlog 1816, ontvanger der registratie te Meulenbeeke 1820, verificateur te Middelburg en te 's-Gravenhage 1829, provinciaal inspecteur in Noord-Holland 1841 en directeur der registratie in Noord-Holland 1843;
  • Susanne Olympe Josina (1801-1813).

  Uit het tweede huwelijk zijn geboren:

  • François Corneille Jean (1816-1892), Waals predikant;
  • Catherine Cornelie (1817-1892), echtgenote van G.C.W. Calkoen (1814-1882).
 • Petrus Marius van Goens werd op 14 januari 1798 te 's-Gravenhage geboren als zoon van Cornelius Johannes en Jeanne Marie l'Ange. Hij overleed te Zutphen 1 mei 1868. Hij was advocaat te 's-Gravenhage 1821, substituut-officier van Justitie te Hoorn 1823, officier van Justitie aldaar vanaf 1826, en van 1838 tot 1868 procureur-generaal bij het provinciaal gerechtshof in Overijssel te Zwolle.

  In juli 1846 werd hij ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Hij huwde in 1ste echt Agatha Maria van Marken, overleden Hoorn 15 januari 1827, in 2de echt Cornelia Titia Merens 1806-1871, dochter van Dirk en Christina Maria Sanderson en weduwe van Johan Hendrik Pieter van Kervel, 1798-1825, luitenant ter zee 1ste klasse.

  Uit het tweede huwelijk werden geboren:

  • mr. Rijklof 1829-1858, procureur-generaal bij het Hooggerechtshof te Batavia en advocaat-fiscaal der zee- en landmacht in Nederlands-Indië, echtgenoot van S.M. Pluym-Mentz 1840-1879;
  • Cornelius Joannes 1832-1878, majoor der genie in Nederlands Oost-Indië;
  • Diderik 1833-1884, inspecteur der registratie en domeinen;
  • Petrus Cornelius 1835-1882, officier M.W.O., officier van gezondheid, echtgenoot van A.M.A.L. Börnhoff. Uit dit huwelijk zijn vijf kinderen geboren, waaronder Gustaaf Hugo 1880-1920, echtgenoot van W.M.H.D. Huender;
  • Jan Hendrik Pieter 1840-1920, kapitein der infanterie, echtgenoot van J.C. François 1851-1883 en van H.S. Wijsmu... 1853-1900.

Reacties

Fallecimiento de Martha Theodora Mossel, nace en Amsterdam 30.03.1777; casada con Joseph Ambrogio e hija de Pieter Mossel y Theodora elisabeth Judiz vd Feltz

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in