gahetNA in het Nationaal Archief

Defensie / Strijdkrachten Ned.-Indië - Zoeken: KNIL

176 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.132
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.132
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
2006
CC0

Periode:

1938-1960
merendeel 1945-1957

Omvang:

122,00 meter; 5011 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Sommige documenten zijn opgesteld in het Engels..

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Een aantal van de archieven bevatten foto's, stafkaarten, stencils, (kranten) knipsels en brochures.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

In het archief zijn de onder meer opgenomen de archieven van het Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië (HKGS-NI) (1945-1950), de Centrale Militaire Inlichtingendienst (1941-1949), de Commandant "7 December" Divisie, de Adjudant-Generaal in Nederlands-Indië/Indonesië (1945-1952), de staven van de T t/m Z Brigade, de Compagnieën Aan- en Afvoertroepen, de Kwartiermeester-Generaal en het Afwikkelingscommando in Indonesië (1950-1951). Tenslotte bevat het archief ook een collectie onderdeelsverslagen van Koninklijke Landmacht en het KNIL. Daaronder bevinden zich ook verslagen van het Korps Speciale Troepen en Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee.

Archiefvormers:

 • Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië (1945 -, 1950)
 • Hoofdkwartier van de Generale Staf in Nederlands-Indië/Sectie Krijgsgeschiedenis (1945 -, 1949)
 • Kabinet van de Legercommandant in Nederlands-Indië (1945 -, 1950)
 • Hoofdkwartier Adjudant-Generaal in Indonesië (1945 -, 1952)
 • Netherlands Forces Intelligence Service/Centrale Militaire Inlichtingendienst (NEFIS/CMI) (1941 -, 1949)
 • Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart van het KNIL/Kantoor Inlichtingen in Nederlands-Indië ((1938 -, 1939) 1942 - 1950)
 • Hoofdkwartier Militaire Luchtvaart, Kantoor Personeel (1945 -, 1949)
 • Hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst te Batavia (1948 -, 1949)
 • Korps Militaire Politie/Koninklijke Marechaussee KNIL (1947 -, 1951)
 • Kwartiermeester-Generaal/Territorium Nieuw-Guinea (1949)
 • Kwartiermeester-Generaal/Legermaterieeldienst (1947 -, 1950)
 • Kwartiermeester-Generaal/Assistent Directeur Legermaterieeldienst - 3 ([1947], 1949)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Mariniersbrigade/veiligheidsdienst (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Hoofd Sectie Inlichtingen van de A-Divisie (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando Oost-Java/Inlichtingendienst Oost-Java (1945-1950)
 • Territoriaal Troepencommando West-Java/Commandant "7 December" Divisie (1945-1950)
 • Staf van de T-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de U-Brigade ([1945], 1946 -1950)
 • Staf van de V-Brigade ([1945], 1946 - 1950)
 • Staf van de W-Brigade (1946 -, 1950)
 • Staf van de X-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de Y-Brigade (1946 -, 1949)
 • Staf van de Z-Brigade (1946 -, 1950)
 • Staf 2-13 Regiment Infanterie van de T-Brigade (1946 -, 1948)
 • 6 Genie Veldcompagnie (1947 -, 1948)
 • 10 Genie Veldcompagnie (1947 -, 1950)
 • 14 Genie Veldcompagnie (1948 -, 1950)
 • 9e Regiment Infanterie "Friesland"/1ste bataljon/Vormingsofficier Sociale Dienst (1946-1948)
 • Garderegiment Prinses Irene (1946-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/3e bataljon (1946-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/3e bataljon/Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (1948-1949)
 • Garderegiment Prinses Irene/4e bataljon (1947-1950)
 • Garderegiment Prinses Irene/5e bataljon (later 412 infanteriebataljon) (1948-1950)
 • Regiment Stoottroepen/3e bataljon (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/2e compagnie (1945-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/4e compagnie ((1944)1945-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/7e compagnie ((1944)1945-1949)
 • Aan- en afvoertroepen/14e compagnie (1946-1949)
 • Aan- en afvoertroepen/15e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/16e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/17e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/18e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/23e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/24e compagnie (1946-1947)
 • Aan- en afvoertroepen/25e compagnie (1947-1948)
 • Aan- en afvoertroepen/30e compagnie (1947-1948)
 • Aan- en afvoertroepen/32e compagnie (1946-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/33e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/35e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/36e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/37e compagnie (1947-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/42e compagnie (1949-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/43e compagnie (1949-1950)
 • Aan- en afvoertroepen/102e transport compagnie (1950)
 • Afwikkelingscommando in Indonesië (1950 -, 1951)
 • Missie hoofdverbindingsofficieren Koninklijke Landmacht in Nederlands-Indië (1945 -, 1946)
 • Gezagsbataljons Nederlands-Indië (1945 -, 1946)
 • Territoriaal Commando Noord-Malakka (1946)
 • Commandant 1ste Reserve Lichte Infanteriebrigade in Nederland (1946)
 • Commandant Nederlandse Troepen Malakka gestationeerd op het eiland Penang (officer commanding Netherland Forces in Malaya) (1945 -, 1946)
 • Subsistentenbataljon KL (1946 -, 1951)
 • Commissie van Proefneming (CvP) in Nederlands-Indië (1946 -, 1950)
 • Scheers, res. lt.-kol. mr. J.F.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in