Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

DTB Nieuwland - Zoeken: DTB

10 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.04.10.073
H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.10.073
Auteur: H. Brouwer
Nationaal Archief, Den Haag
1929

CC0

Periode:

1725-1812

Omvang:

0.10 meter; 2 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat registers van dopen-, huwelijken- en overlijden over de periode 1725-1812.

Archiefvormers:

 • Nederduits-Gereformeerde Gemeente
 • Gequalificeerde

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Inschrijving van de namen van gedoopten gebeurde door iedere kerkelijke gezindte apart. Bij afwezigheid van een predikant, werd de registratie niet zelden achterwege gelaten. Vandaar dat sommige registers grote hiaten vertonen.

Trouwen geschiedde aanvankelijk alleen voor de kerkelijke overheid, maar als gevolg van de Politieke Ordonnantie (1580) van de Staten van Holland kon dit ook in toenemende mate voor de magistraat (burgerlijke overheid). Katholieken en niet gereformeerde gezindten trouwden als gevolg van de Opstand en de invoering van het clavinisme als de publieke kerk vaak clandestien. Per 1 juni 1795 werd het huwelijk verklaard tot een burgerlijke instelling.

Het begraven in de kerk of op het kerkhof was, op enkele uitzonderingen na, een algemene aangelegenheid. Deze registers zijn opgemaakt in verband met het verschuldigde kerkerecht wegens het begraven in de kerk of op het kerkhof, of ook ten behoeve van de registraties van de namen der eigenaars der graven, in welke registers dan tevens de namen der begravenen werden aangetekend. Het begraven in de kerken werd verboden bij publicatie van de Provisioneele Representanten van het Volk van Holland van 8 juni 1795 en wel met ingang van het jaar 1796.

Ten gevolge van een belasting op het recht van successie werden vanaf 1806 tevens registers van overledenen opgesteld.

De bijlagen tot deze diverse registers zijn vele: meest voorkomend zijn:

 • huwelijksconsenten
 • verzoeken om ondertrouw
 • huwelijksproclamatiën
 • attestaties van gedane proclamatiën
 • biljetten van aangeving voor 's lands impost op het trouwen

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in