Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Troepencomm. Aruba en Curaçao - Zoeken: Curacao

101 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.193
J. Rijpstra
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.193
Auteur: J. Rijpstra
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1974-1951

Omvang:

0.80 meter; 91 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief is primair ingedeeld in stukken van de Troepencommandant Aruba en de Troepencommandant Curaçao. In het gedeelte van Aruba bevinden zich tevens de stukken van de Commandant Autodienst Aruba en de Commandant Motordienst van Aruba. De stukken van beide Troepencommandanten gaan nauwelijks over algemene zaken. Er zijn enkele stukken aangaande de organisatie van de Troepen en maandrapporten, maar het overgrote deel van het archief bestaat uit stukken van bijzondere aard.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Overzeesche Gebiedsdelen / Troepencommandant Aruba en Curaçao (1947-1949)
  • Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen / Troepencommandant Aruba en Curaçao (1950-1951))

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Antillen en Suriname als onderdelen van het Koninkrijk der Nederlanden raakten met de Duitse aanval op Nederland op 10 mei 1940 betrokken in de Tweede Wereldoorlog. Hoewel de strijd in eerste instantie de gebiedsdelen niet raakte namen de autoriteiten hun maatregelen, mede met het oog op de bauxietwinning en de olieraffinaderij. Een van de maatregelen was de instelling door de gouverneur van een Algemeen Militair Commando op 11 mei 1940. Naast de Nederlandse troepen kwamen ook Franse en Britse troepen onder het commando, later gevolgd door Amerikaanse. Dit leidde tot een gewijzigde bevelsverhouding.

Troepencommandant Aruba

Op 19 augustus 1942 werd bij beschikking no. 4534 van de Algemeen Militair Commandant (AMC) de Instructie van de Commandant Nederlandse Troepen te Aruba (CNTA) vastgesteld. De CNTA stond administratief rechtstreeks onder de bevelen van de Oudst Aanwezend Zeeofficier Aruba (OAZA) en operatief onder de geallieerde Commander Ground Forces Aruba.

De CNTA was onder andere:

"(...) belast met de regelingen van garnizoensdiensten, wachten, posten en patrouilles (... en ...) met de controle op het gedrag der militairen in het openbaar en op de door den OAZA vastgestelde algemeene regels omtrent passagieren en bezoeken van inrichtingen van vermaak."

In september 1945 werd een eerste aanzet gegeven tot een reorganisatie van de "Troepen" op Aruba. Beoogd werd het oprichten van een vlotte parate eenheid, met grote vuurkracht en mobiliteit, tot het afslaan van eventuele "raids" en het kunnen voorzien in de wachtdiensten. Daartoe werd o.a. de titulatuur van CNTA gewijzigd in Commandant der Troepen op Aruba (CTA).

Bij order nr. 6 van 26 februari 1947 werden door de Commandant Landmacht Curaçao de 1e en 2e Compagnie Nederlandse Troepen Aruba opgeheven en samengevoegd tot de 1e Compagnie. Tevens werd het Commando "Troepencommandant Aruba" ingesteld. Als troepencommandant tevens commandant 1e Compagnie Infanterie Aruba, werd aangewezen de kapitein der Infanterie KL, W.P. Boerma.

De Troepencommandant Aruba (TCA) stond rechtstreeks onder de bevelen van de Commandant Landmacht Curacao, de latere Commandant Landmacht Nederlandse Antillen. De TCA was tevens Garnizoenscommandant Aruba.

In 1951 is de verdediging van de Nederlandse Antillen overgedragen aan de Koninklijke Marine.

Commandant Autodienst/Motordienst

De Autodienst Aruba veranderde op 2 februari 1047 van naam in Motordienst Aruba. De Motordienst was onder bevel gesteld van een zelfstandige Commandant Motordienst. De commandant werd Hoofd Motordienst Aruba genoemd. Hij was belast met de controle op het gebruik en het beheer van alle motorvoertuigen die bij de Motordienst op Aruba waren ingedeeld.

Troepencommandant Curaçao

Op 14 juni 1945 vaardigde de Gouverneur van Curaçao een proclamatie uit waarbij de Staat van Beleg werd opgeheven en vanaf 1 augustus werd een begin gemaakt met de demobilisatie van de Vrijwilligerskorpsen Curaçao en Aruba en de Schutterij.

De minister van Marine wenste zo spoedig mogelijk de AMC terug te trekken. Ook de minister van Overzeese Gebiedsdelen vond dat voor de handhaving van de AMC geen voldoende grond meer aanwezig was. De taak van hoogste militaire gezaghebber diende te worden uitgeoefend door een officier van de landmacht.

In afwachting van de definitieve opheffing bepaalde de AMC dat vanaf 1 februari 1947 alle landmachtaangelegenheden rechtstreeks behandeld zouden worden door de luitenant-kolonel van de Generale Staf F.H.W.C.J. van Dun als Commandant Landmacht Curaçao.

De Troepencommandant Curaçao stond rechtstreeks onder de bevelen van de Commandant Landmacht Curaçao, de latere Commandant Landmacht Nederlandse Antillen. De Troepencommandant Curaçao was tevens Garnizoenscommandant Curaçao.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
gahetna.nl is een samenwerking van Het Genootschap voor het Nationaal Archief, het Nationaal Archief en Spaarnestad Photo
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in