Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

LVV / Cultuurtechnische Dienst, CCC - Zoeken: Cultuurtechnische Dienst

2535 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.11.42
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.11.42
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1872-1963
merendeel 1924-1954

Omvang:

46.00 meter; 1914 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische commissie bevat stukken betreffende organisatie, personeel en taakuitvoering, stukken betreffende ruil- en herverkaveling, van subsidiëring van cultuurtechnische werken, stukken betreffende de voorbereiding van verbeteringsplannen, van voorlichting, van wegenbouw, van wetgeving en waterbeheersing. Tevens bevat het archief de stukken van de verschillend sub-, advies- en onderzoekscommissies.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, Cultuurtechnische Dienst en de Centrale Cultuurtechnische Commissie

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in