Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Landbouw / Cultuurtechnische Aangelegenheden - Zoeken: Cultuurtechnische Dienst

5 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.11.112
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2006
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.11.112
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2006

CC0

Periode:

1947-1970

Omvang:

0.50 meter; 55 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat tekeningen en foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat onder meer stukken betreffende de totstandkoming van het ontwerp Deltawet, ruilverkaveling en herverkaveling, herstel van bij de Watersnoodramp van 1953 beschadigde woningen, droogmakingen en andere cultuurtechnische werkzaamheden, het geven van voorlichting, en het opstellen van werkgelegenheidsprojecten. Verder stukken met betrekking tot verschillende commissies, zoals de Centrale Cultuurtechnische Commissie, waaronder jaarverslagen. Een aanzienlijk deel van de archiefbescheiden is vergezeld van tekeningen. Daarnaast bevinden zich in het archief reisverslagen met foto's.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Landbouw en Visserij / Directie van de Landbouw / Afdeling Cultuurtechnische Aangelegenheden )

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in