Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nederlandse bezittingen India: Digitale duplicaten Chennai - Zoeken: Chennai

1231 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

1.11.06.11
L. Bes
Nationaal Archief, Den Haag
2014
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.11.06.11
Auteur: L. Bes
Nationaal Archief, Den Haag
2014

CC0

Periode:

1664-1852
merendeel 1664-1825
merendeel 1664-1852

Omvang:

1 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven bestaan uit de overblijfselen van de administratie van de VOC-factorijen in Cochin, Nagapatnam/Pulicat, Surat en Chinsura/Hooghly, hoofdvestigingen van achtereenvolgens de kantoren Malabar, Coromandel, Surat en Bengal, en hun rechtsopvolgers. Ze beslaan de periode 1643 - 1852. De archieven van Cochin zijn relatief compleet en bevatten ook de administratie van de weeskamer. Met betrekking tot Surat en Chinsura/Hooghly zijn slechts fragmenten van de archieven bewaard gebleven. Van de administratie van Nagapatnam/Pulicat is vrijwel niets over.

Archiefvormers:

  • VOC-kantoor Malabar en rechtsopvolgers;
  • VOC-kantoor Coromandel en rechtsopvolgers;
  • VOC-kantoor Surat en rechtsopvolgers;
  • VOC-kantoor Bengalen en rechtsopvolgers

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Publicaties

Arasaratnam, S., Merchants, Companies and Commerce on the Coromandel Coast (1650 - 1740) Oxford, 1986 Bes, Lennart, 'Hundreds of Rosetta Stones and Other Patient Papers. The Dutch Records at the Tamil Nadu Archives, Chennai (Madras)', Itinerario, 26, 1 (2003). Das Gupta, A., Malabar in Asian Trade 1740 - 1800 Cambridge, 1967 Das Gupta, A., Indian Merchants and the Decline of Surat c. 1700 - 1750 Wiesbaden, 1979 Datta, K.K., The Dutch in Bengal and Bihar, 1740 - 1825 Patna 1948 The Dutch in Malabar , red. I.C.S. Galletti, A.J. van der Burg en P. Groot (Selections from the Records of the Madras Government, Dutch Records, 13) Madras 1911 New Dehli 1984 Dutch Sources on South Asia c. 1600 - 1825: Volume 1: Jos Gommans, Lennart Bes and Gijs Kruijtzer, Bibliography and Archival Guide to the National Archives at The Hague (The Netherlands) New Delhi 2001Volume 2: Lennart Bes, Archival Guide to the Repositories in the Netherlands Other than the National Archives New Delhi 2005 Gaastra, Femme S., De geschiedenis van de VOC Zutphen 1991 Jacob, H.K. s', The Rajas of Cochin, 1663 - 1720. Kings, Chiefs and the Dutch East India Company New Dehli 2000 Kan, J. van, Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britisch Indië en op Ceylon Batavia 1931 Koshy, M.O., The Dutch Power in Kerala, 1729 - 1758, Dehli 1989 Lannoy, Mark de, The Kulasekhara Perumals of Travancore. History and State Formation in Travancore from 1671 to 1758 Leiden 1997 Lannoy, Mark de, 'Rama Varma, koning van Travancore (1758 - 1798) en de VOC', in A. Huussen, J. de Jong en G. Prince (red.), Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief (Historische Studies, 4) Groningen 2001 Meilink - Roelofsz, M.A.P., De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar Den Haag 1943 Meilink - Roelofsz, M.A.P., R. Raben en H. Spijkerman (red.), De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie / The Archives of the Dutch East India Company (1602 - 1795) Den Haag 1992 De Nederlanders in Kerala, 1663 - 1701 . De memories en instructies betreffende het commandement Malabar van de VOC , red. H.K. s' Jacob (Rijks Geschiedkundige Publicatiën, Kleine Serie, 43) Den Haag 1976 Poonen, T.I., A Survey of the Rise of the Dutch Power in Malabar, 1603 - 1678 Trichinopoly 1948 Poonen, T.I., Dutch Hegemony in Malabar and its Collapse A.D. 1663 - 1795 Trivandrum 1978 Prakash, Om, The Dutch East India Company and the Economy of Bengal 1630 - 1720 Princeton 1985 Prakash, Om, European Commercial Enterprise in Pre - colonial India (New Cambridge History of India, V, 5) Cambridge 1998 Raychaudhuri, T., Jan Company in Coromandel, 1605 - 1690. A Study in the Interrelations of European Commerce and Traditional Economics Den Haag 1962 Santen, H.W. van, De Verenigde Oost - Indische Compagnie in Gujarat en Hindustan 1620 - 1660 Meppel 1982 Terpstra, H., De vestiging van de Nederlanders aan de kust van Koromandel Groningen 1911 Winius, George D. en Markus P.M. Vink, The Merchant - Warrior Pacified. The VOC (Dutch East India Company) and its Changing Political Economy in India Dehli 1991

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in