Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Raadpensionaris Van der Heim - Zoeken: 3.01.22

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

3.01.22
J.A.S.M. Suijkerbuijk, W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1983
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.22
Auteur: J.A.S.M. Suijkerbuijk, W.E. Meiboom
Nationaal Archief, Den Haag
1983

CC0

Periode:

1710-1746
merendeel 1737-1746

Omvang:

7.60 meter; 875 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands, Duits of Frans

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat in de afdeling Algemeen een omvangrijke serie ingekomen missives, die alfabetisch is geordend. Het betreft ingekomen berichten en brieven van gezanten, stadsbesturen, officieren en andere individuele personen. De afdeling Bijzonder bevat een rubriek Gewestelijke aangelegenheden, met onder meer stukken over de de aanstelling van functionarissen en de financiën van Holland. Een belangrijke kwestie tijdens de ambtsperiode van raadpensionaris Van der Heim was het onvermogen van de regenten om de staatsfinanciën te hervormen en de fraude bij de belastinginning te verminderen. De rubriek aangelegenheden van de Generaliteit bevat stukken over de contacten van de raadpensionaris met de Staten-Generaal en de Raad van State, onder meer over militaire zaken (de Oostenrijkse successieoorlog). De rubriek Buitenlandse Zaken bevat een serie verdragen en per land geordende stukken.

Archiefvormers:

  • raadpensionaris van Holland en West-Friesland
  • Generaliteitsrekenkamer
  • Raad van State
  • thesaurier-generaal
  • Staten van Holland
  • Heim, Anthonie van der Heim

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in