Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Bijzondere Jeugdzorg - Zoeken: 2.09.42.01

1 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.42.02
V. van den Bergh, M.W.M.M. Gruythuysen
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.42.02
Auteur: V. van den Bergh, M.W.M.M. Gruythuysen
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1945-1950
merendeel 1945-1949

Omvang:

8.20 meter; 116 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het onvolledige archief van het Bureau Bijzondere Jeugdzorg bevat registratiekaarten van kinderen die onder toezicht waren geplaatst, documentatie over particuliere instellingen die zich bezig hielden met de opvang van kinderen, stukken over tehuizen, verslagen van inspectiebezoeken, nota's, rapporten, het eindverslag van het BBJ, archieven van de provinciale inspecties en archieven van tientallen tehuizen die werkzaam waren voor het BBJ.

Archiefvormers:

  • Ministerie van Justitie, 7e Afdeling D, Bureau Bijzondere Jeugdzorg 1945-1950

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Aan archief Min. van Justitie/Bijzondere Jeugdzorg. Den Haag 5 oktober 2016
L.S.,

betreft:Gerardus Johannes Loeff, geb. De Bilt 9 Jan 1942, vraag naar mijn verblijf in interneringskamp(en) c.q. kindertehuis(zen) in 1945.

Lang ben ik op zoek naar waar ik verbleven ben als 3 jarig jongetje in 1945. In april 1945 ben ik ondergebracht in interneringskamp Rolde en na mij onbekende transporten? uiteindelijk door een oom eind 1945 ergens opgehaald, waarschijnlijk in Utrecht of Huis ter Heide. Door toeval kwam ik op uw site en zag dat u over op naam gestelde persoonskaarten beschikt van kinderen die aan de Bijzondere Jeugdzorg waren toevertrouwd. Gaarne zou ik een kopie van mijn persoonskaart ontvangen en/of gegevens over waar en wanneer ik in 1945 ben geweest. Ik kan ook naar het ministerie komen om e.e.a. in te zien.
Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet G.J. Loeff

Geachte G.J. Loeff,

Een collega van de afdeling dienstverlening neemt zo spoedig mogelijk per mail contact met u op.

Het betreft een beperkt openbaar archief, dat pas in 2020 openbaar wordt.

Meer informatie over het verkrijgen van inzage in beperkt openbare archieven vindt u op onze volgende pagina: http://www.gahetna.nl/vraagbaak/onderzoeksgids/inzage-beperkt-openbaar-a...

Op deze pagina is 2d B-beperking van toepassing op uw situatie.

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

beste mevrouw/mijnheer,

namens mijn moeder ben ik op zoek naar informatie over mogelijke internering van mijn moeder en haar moeder en zusters ivm toetreden van mijn opa in "vreemde krijgsdienst" gedurende de laatste jaren van de oorlog. Zijzelf denk dat ze in Gassel ter nijveen is geweest maar Rolde ligt er vlakbij.
Mijn vraag is of ik op een of andere manier informatie kan krijgen over het voorkomen van haar familienaam in het interneringskamp van Rolde.

Ik hoor graag van uw.

Groet,
Johan Bakker.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in