Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Generale Staf 1945-1972 - Zoeken: "bevrijding 1945"

2 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.13.196
R. van den Bout, J.C.D. de l''Ecluse, J. Heijting, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
2011
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.196
Auteur: R. van den Bout, J.C.D. de l''Ecluse, J. Heijting, e.a.
Nationaal Archief, Den Haag
2011

CC0

Periode:

1903-1979
merendeel 1945-1972

Omvang:

107.00 meter; 4624 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Engels en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief. Het archief bevat een fotoalbum.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het hier beschreven fonds bevat de archieven van de Generale Staf en daaraan verbonden organisatieonderdelen in de eerste decennia van de Koude Oorlog. De Generale Staf heeft als belangrijkste taak de voorbereiding van de krijgsmacht op haar oorlogstaak. Derhalve vindt men in dit archief stukken over de opleiding van militairen, militaire oefeningen, mobilisatievoorbereidingen, krijgsplannen, tactiek, strategie en logistiek en organisatie, zowel op het niveau van de krijgsmacht in haar geheel als van de respectieve wapens. Verder bevat het archief materiaal over zaken als militaire inlichtingen uit het buitenland en militair ceremonieel. Het grootste deel betreft uiteraard de situatie in Nederland, maar een deel der stukken heeft betrekking op de overzeese rijksdelen (Nederlands-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en de Nederlandse Antillen), de NAVO en gewapende conflicten elders in de wereld (Korea-oorlog).

Archiefvormers:

 • Generale Staf / Staf van de Bevelhebber der Landstrijdkrachten, 1945-1972
 • Kabinet van de chef van de Generale Staf, 1951-1989
 • Chef van de Generale Staf, 1945-1949 (1977)
 • Plaatsvervangend chef van de Generale Staf, 1946-1950
 • Adjunct-chef van de Generale Staf , 1948-1951
 • Souschef van de Generale Staf, 1945-1952
 • Sectie Adjudant-Generaal, 1957-1962
 • Directoraat der Infanterie, 1945-1949
 • Directoraat der Artillerie, 1946-1953
 • Directoraat der Cavalerie, 1945-1947
 • Directoraat Pioniers, 1945-1949
 • Directoraat Nationale Reserve, 1948-1950
 • Inspectie Militair-Juridische Dienst, 1945-1964
 • Dienst Welzijnzorg, 1946-1955
 • Koninklijke Landmacht, Sectie Krijgsgeschiedenis, 1940-1979
 • Secretariaat Militair-Politieke Aangelegenheden, 1948-1955
 • Bureau Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen, 1948-1955
 • Kabinet Bureau Nieuw-Guinea, Suriname en de Antillen,
 • Bureau Statistiek, 1955-1958
 • Bureau Uitrustingsstaten, 1949-1958
 • Adviesbureau Materieelbehoeften, 1953-1957
 • Bureau Coördinatie Begrotingsaangelegenheden, 1952-1962
 • Sectie Beleidsadministratie, 1962-1964
 • Bureau Militair Aardrijkskundige Oorlogsvoorbereiding, 1945-1957
 • Adviesbureau Wetenschappelijk Onderzoek Radar-vuurleidingscentrum, 1953-1954
 • Commissie voor Militaire Aangelegenheden ('Commissie Schepers'), 1949

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in