Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kerstens - Zoeken: %22Radio%20Oranje%22

Uw Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.21.183.43
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.183.43
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1981
CC0

Periode:

1915-1956

Omvang:

1,51 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

P.A. Kerstens (1896-1956) werkte vanaf 1926 als onderwijzer in Semarang en Batavia. Geleidelijk werd hij actief in de Indische politiek als voorzitter van de Indische Katholieke Partij (IKP). Van 1935 tot 1941 was hij lid van de Volksraad. In januari 1942 werd hij minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart en minister van Landbouw en Visserij in de Nederlandse regering in ballingschap in Londen. Na geschillen met ambtsgenoten en koningin Wilhelmina kreeg hij in mei 1944 zijn ontslag. Van 1946 tot 1952 was hij lid van de Eerste Kamer voor de Katholieke Volkspartij (KVP).
Het archief bevat stukken over de werkzaamheden van P.A. Kerstens als voorzitter van de IKP, waaronder correspondentie, katholieke Indische bladen, artikelen van Kerstens en enige stukken over zijn werk in de Volksraad. Stukken betreffende zijn werk voor de Nederlandse regering in Londen (onder andere binnen de Studiegroep Reconstructieproblemen, redevoeringen, correspondentie); zijn naoorlogse activiteiten ten behoeve van de Europese eenwording en diverse andere activiteiten in verschillende nevenfuncties.

Archiefvormers:

  • P.A. Kerstens [levensjaren, 1896-1956], 1915-1956

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Afgescheiden archiefmateriaal

Buiten het Algemeen Rijksarchief geplaatste gedeelten van het archief:

1. FILMS, OVERGEDRAGEN AAN HET FILMARCHIEF VAN DE RIJKSVOORLICHTINGSDIENST IN DEN HAAG.

Filmopnamen bij gelegenheid van het 20 jarig jubileum der Indische Katholieke Partij, 4 en 5 juni 1938. Lengte "ruim 1200 voet",duur ca. 45 minuten. Uitgebracht door het partijbestuur.

Stomme film, Kodak Eastman.

Spoel 1: aanvangstekst "Een delegatie uit de R.K. Staatspartij naar Nederlandsch-Indië en naar het jubileum der Indische Katholieke Partij.

Spoel 2: aanvangstekst "De receptie temidden der bloemenweelde".

Spoel 3: aanvangstekst "De jubileumzuil in den stormwind. Binnen begint het bestuur met een toast op de delegatie".

Voor documentatie zie De Nieuwe Tijd (lijst nr. 28), nrs. 11, pg. 155, 156; 12 pg . 165-181; 13, pag. 187-195, 14. pag. 208, 15 pag. 226.

2. GRAMMOFOONPLATEN, OVERGEDRAGEN AAN DE N.O.S.-FONOTEEK .IN HILVERSUM.

1. Rede van zijne excellentie minister P.A. Kerstens (sc. op Curaçao) aangeboden door A. Burgos.

2-4. Radio-Oranje-uitzending ontvangen en opgenomen door de Nirom Batavia op 21 november 1941 van 2.15 tot 2.30 uur. 6 kantjes.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in