Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Justitie / Londens Archief - Zoeken: "Radio Oranje"

7 Resultaten gevonden, klik op het tabblad om de resultaten te tonen.

2.09.06
CAS 428, S.F.M. Plantinga
Nationaal Archief, Den Haag
2001
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.09.06
Auteur: CAS 428, S.F.M. Plantinga
Nationaal Archief, Den Haag
2001

CC0

Periode:

1936-1953
merendeel 1940-1945

Omvang:

60.50 meter; 24184 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en het Engels.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het ministerie van Justitie was verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de economische oorlogsvoering. De basis daarvoor werd gelegd in het Koninklijk Besluit Rechtsverkeer in Oorlogstijd (A6), dat bepaalde dat rechtsverkeer met vijandelijk gebied slechts mogelijk was met toestemming van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (CORVO), en A1, waarin geregeld werd dat Nederlands bezit in het buitenland, waarvan de eigenaren in bezet gebied waren, onder beheer kwam van door de Nederlandse regering ingestelde commissies. Andere taken van Justitie waren de Politie-Buitendienst, de Bijzondere Nederlandse Gerechten in Groot-Brittannië en het toezicht op Radio Oranje en de Nederlandse delinquenten in Britse gevangenissen. Naarmate de oorlog vorderde werd de juridische voorbereiding van de terugkeer steeds belangrijker, zoals onder meer het Besluit Bijzondere Staat van beleg (D60), wat de basis vormde voor de instelling van het Militair Gezag, en het Besluit Herstel Rechtsverkeer (E100). Behalve informatie over bovengenoemde kwesties is er ook materiaal over het afwikkelingsbureau dat van 14 juni 1945 tot 15 januari 1946 werkzaam was om de resterende taken van het departement in Londen af te wikkelen. In dat deel van het archief zijn honderden dossiers van personen en bedrijven waarmee na de oorlog een financiële afwikkeling plaatsvond.
Speciaal genoemd moet worden dat het archief duizenden persoonsdossiers bevat met informatie over de politieke betrouwbaarheid van Nederlanders die zich tijdens de oorlog in geallieerd gebied bevonden.

Archiefvormers:

 • Ministerie van Justitie te Londen 1940-1945

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

Ordening van het archief

Het archief van het ministerie is opgezet volgens een eenvoudig rubriekensysteem. De rubrieken zijn aangeduid met een letter. Zo bevatten bijvoorbeeld de rubrieken 'B' en 'C' dossiers betreffende de activiteiten van de Corvo; de rubriek 'J' bevat dossiers met betrekking tot juridische zaken (waarin overigens ook Corvo-zaken) en in de rubriek 'M' zijn dossiers te vinden met onderwerpen, die bestemd waren voor de ministerraad. Binnen een rubriek kreeg een 'zaak' dan weer een volgnummer.

In Londen vond na enige tijd ook een gewone agendering van in- en uitgaande brieven plaats. Brieven hebben een datum, agendanummer met daarnaast een rubrieksnummer en volgnummer. Inschrijvingsregisters, zoals agenda's en indicateurs, zijn echter niet bewaard gebleven met uitzondering van enkele indicateurs welke na de bevrijding door het tijdelijk Bureau Londen en zijn opvolger in 1946-1947 zijn aangelegd.

De hiernavolgende lettersymbolen werden gebruikt:

 • B Corvo (Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd).
 • C Idem.
 • G Dossiers gerubriceerd als 'Geheim'.
 • H Herstel-wetgeving.
 • J Justitiële zaken.
 • K Dossiers gerubriceerd als 'Kabinetszaken'.
 • M Zaken betreffende de ministerraad.
 • P Zaken betreffende Politie; hieronder vallen twee series met dezelfde "P" Aanduiding. De eerste serie lijkt afkomstig van de Politie Buitendienst; De tweede van het ministerie zelf
 • R Dossiers betreffende Radio Oranje.
 • S Strafzaken (waaronder gratie).
 • - Zonder lettersymbool aangeduide stukken van verschillende aard (diversen).
 • AA/ZZ Diverse Zaken van financiële aard.
 • T Tribunalen.
 • V Minderjarigen.
 • RM Rechterlijke Macht.

Van de rubrieken 'T' (Tribunalen), 'V' (Minderjarigen) en 'RM' (Rechterlijke Macht) werden bij de inventarisatie in 1967-1968 (zie verder) geen dossiers in het archief aangetroffen.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in