Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Vredenburch, van

3.20.61.01
J.K. Bondam, P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.20.61.01
Auteur: J.K. Bondam, P.A. Meilink
Nationaal Archief, Den Haag
1924

CC0

Periode:

1246-1880

Omvang:

28.00 meter; 630 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken uit hoofde van de diverse leden van het geslacht Van Vredenburch opgesteld als ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland. Resoluties, brieven, adviezen. Er zijn veel rekeningen, met indexen op naam en plaats, kasboeken met maandstaten, voorwaarden voor verpachting en aanbesteding, blafferds met diverse soorten inkomsten (landpachten, renten e.d.). Er zijn allerlei titels van aankomsten (overdracht landerijen, losrentes e.d.) en resoluties van de Staten van Holland en Gecommitteerde Raden plus aantekeningen betreffende het beheer van kerkelijke goederen.
Het tweede gedeelte van het archief bevat losse stukken opgesteld uit hoofde van andere functies, voornamelijk betrekking hebbend op toezicht op dijken (Ringcommissie) en scholen. Tevens zijn er veel rekeningen m.b.t. het bestuur van diverse ambachten en polders in de omgeving van Delft en stukken rakende (het bestuur van) de stad Delft.

Archiefvormers:

  • Vredenburch, van
  • Vredenburch, mr. Adriaan van
  • Vredenburch, mr. Gerard van
  • Vredenburch, mr. Jacob van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Stukken uit het archief van den Ontvanger-generaal der geestelijke goederen in Holland.

  • Stukken, uit andere openbare archieven afkomstig of daarop betrekking hebbende.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in