Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heren van Haarlem

3.19.15
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.15
Auteur: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1254-1321

Omvang:

4 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Middelnederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bestaat uit akten inzake rechten en bevoegdheden tegenover de graven van Holland met betrekking tot belening en vestiging.

Archiefvormers:

  • Heren van Haarlem
  • Bergen, Jan van
  • Haarlem, Willem van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in