Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kloosters Delfland / Maria Magdalena in Bethanië

3.18.16
J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1920
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.18.16
Auteur: J.M. Sernée, S.W.A. Drossaers, W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1920

CC0

Periode:

1266-1582

Omvang:

0.20 meter; 167 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief. De Duitse stukken zijn grotendeels in het Kurrentenschrift geschreven.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat grotendeels stukken met betrekking tot het financieel beheer van het klooster, zoals stukken betreffende landerijen en huizen (zowel binnen als buiten de stad en het ambacht 's-Gravenzande) en rentebrieven. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken betreffende de stichting van het klooster, waaronder een giftbrief en een akte van Philips van Bourgondië.

Archiefvormers:

  • Klooster "Maria Magdalena in Bethanië"

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in