Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Bestuursarchieven Land van Voorne

3.17.04
T.N. Schelhaas
Nationaal Archief, Den Haag
1974
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.17.04
Auteur: T.N. Schelhaas
Nationaal Archief, Den Haag
1974
CC0

Periode:

1594-1811

Omvang:

14,70 meter; 789 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat gedetailleerde kaarten van het gebied.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De belangrijkste bestuursorganen in het Land van Voorne in de periode 1542-1812 waren het college van Baljuw en Leenmannen en de Generale Dagvaart. Baljuw en Leenmannen hielden zich voornamelijk bezig met het bestuur en de rechtspraak, terwijl de Generale Dagvaart de financiële verhoudingen regelde tussen het Land van Voorne en de Leenheer, na 1581 de Staten van Holland.
De stukken zijn geordend op de instantie die de documenten heeft nagelaten. Het archief van Baljuw en Leenmannen bevat ondermeer privileges, resoluties, stukken over handhaving van rechten, belastingen en het financiële beheer (octrooien, inning), criminele en civiele rechtspraak (competentie, vooronderzoek, procesgang, tenuitvoerlegging), weeszaken, militaire zaken, economische zaken en de controle op de wildernissen. Daarnaast zijn er stukken betreffende het toezicht op de rekeningen van het schot, de verpondingen van de ambachten en het beheer van de financiën van de kerk van Oudenhoorn. Het archief van de Generale Dagvaart bestaat voor een groot deel uit stukken die het financiële beheer (belastingen, inning en afdracht, rekeningen, akten) van het eiland betreffen. In dit archief bevinden zich ook papieren van de Commissarissen van het Comptoir der Verpondingen en de Staten van qualificatie, particuliere stukken van ambtenaren en van de Secretaris Collecteur van het Middel van de Ongefundeerde Processen.

Archiefvormers:

  • Bestuursarchieven betreffende het Land van Voorne, 1594-1811
  • Generale Dagvaart in het Land van Voorne, 1542-1812
  • Baljuw en Leenmannen van het Land van Voorne, 1594-1811
  • Commissarissen van het Comptoir der Verpondingen in het Land van Voorne, 1710-1812
  • Secretaris van het Land van Voorne als Collecteur van het Middel van de Ongefundeerde Processen, 1780-1806

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in