Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Spaen, van suppl.

1.10.77.02
W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1926
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.77.02
Auteur: W.G. Feith
Nationaal Archief, Den Haag
1926

CC0

Periode:

1251-1450

Omvang:

0.25 meter; 5 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

De stukken zijn gesteld in het Frans en latijn. De beschrijving van de archiefstukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het betreft hier charters uit de 13e, 14e en 15e eeuw; hiervoor is paleografische kennis vereist.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief van Van Spean bevat een vijftal charters uit de periode 1251-1450. Twee charters betreffen de heerlijkheden Argos en Napoli di Romania in Morena, twee zijn afkomstig van Johanna van Sicilië en de laatste van Franciscus Fescari, hertog van Venetië.

Archiefvormers:

 • Spaen la Lecq, Baron W.A. van

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

 • 1 1251 April 19

  Othes de la Roche, heer van Rail, verkoopt met zijne echtgenoote vrouwe Marguerite en zijne dochter Guillemete aan zijn broeder Guion de la Roche, heer van Athenes, en diens echtgenoote vrouwe Agnes de kasteelen van Argues en Naples met wat???er toe behoort, tegen afstand door Guion van al diens rechten in de landen van Borgoigne en Champaigne, hem aangekomen van hun vader heer Othon de la Roche en hunne moeder vrouwe Isabel, onder belofte van latere toestemming in dezen verkoop door zijn zoon Jahan en zijne minderjarige dochter Isabelon.

  Ces lettres furent faites ou chastel de Naples en l'an de l'inearnation de nostre Seignor (Jesus) Crist M.CC. et LL as XIX jour dou mois d'avril.

  "Met de zegels van Guilliaumes de Villaharduin, vorst van Achaie, maarschalk van Romenie en den oorkonder in bruine was, beide met contrazegels; dat van Gerart, bisschop van Argues, verloren."

  "Vertaling: Arguses = Argos; Naples = Nauplia of Napoli di Romania."

  Bekend als nr. 82 op de lijst die bij de overdracht van de collectie Van Spaen aan het Rijksarchief is overlegd.

 • 2 1360 Mei 26.

  Ainglebers d'Enghuien, heer van La Folie, staat aan zijn broeder Gui d'Enghuien af alle rechten op het land van Argues en Naples, die hij zich indertijd bij de overdracht van die landen aan Gui had uitbedongen.

  Faites et exeriptes ou chastel de Naples dessusdiet en l'an de grace mille ccc et sexante le XXVIe jour dou mois de mai en la XIIIe indietion.

  Met het geschonden zegel van den oorkonder in roode was, in een omhulsel van groene was.

  Bekend als nr. 98 op de lijst die bij de overdracht van de collectie Van Spaen aan het Rijksarchief is overlegd.

 • 3 1363 Juli 2

  Johanna, koningin van Jerusalem en Sicilia, hertogin van Apulia, vorstin van Capua, gravin van Provincia, Forealquerium en Pedimons, verklaart, dat haar verwant, raad en leenman Ludovieus de Enichineo, graaf van Cupersanum, baron van Delicetum, aan zijne leenplichten heeft voldaan van het jaar der 11e indictie (Sept. 1357-1358) af, toen hij in het bezit zijner leenen kwam, tot dat der 15e indictie (Sept. 1361-1362) toe, evenals zulks voor hem gedaan hadden de hertog van Atthene, graaf van Licium, van het kroningsjaar van haar en wijlen den koning (1352) af tot het jaar der 10e indietie (Sept. 1356-1357) toe, en daarna haar verwant, raad en leenman Johannes de Enichineo, graaf van Licium, generaal-viearis van den voorzegden hertog.

  Datum Neapoli sub eodem anulo nostro secreto die secundo Julii prime indietionis.

  Met sporen van het opgedrukte geheimzegel der oorkondster in roode was, in een rand van bruine was.

  "Vertaling: Enichineum = Enghten; Cupersanum = Conversano; Licium = Lecee. De hier bedoelde bertog van Athene is Gaut??? II de Brieune, de koning van Napels Lodewijk van Tarente, tweede gemaal van koningin Johanna."

  Bekend als nr. 75 op de lijst die bij de overdracht van de collectie Van Spaen aan het Rijksarchief is overlegd.

 • 4 1375 September 10

  Johanna, koningin van Jerusalem en Sicilia, hertogin van Apulia, vorstin van Capua, gravin van Provincia. Forealquerium en Pedimons, beleent haar raad Ludovieus de Enguineo, graaf van Cupersanum, met het hum Aquaviva, dat hij blijkens het hier ingelaschte instrument van den notaris Stephanus Russus van Nuceria d.d. 20 Januari 1375 van de koningin gekocht had, nadat heer Franciseus de Baucio, vroeger hertog van Andria, wegens rebellie er van vervallen was.

  Datum Neapoli ... ...anno Domini millesimo trecentesimo septuagesimo quinto die decimo Septembris XIIIIo indicionis, regnorum nostrorum anno XXXIIIo.

  De gouden bul van de oorkonde verloren.

  Vertaling: Baucium = Baux.

  Bekend als nr. 105 op de lijst die bij de overdracht van de collectie Van Spaen aan het Rijksarchief is overlegd.

 • 5 1450 October 9

  Franciseus Foscari, hertog van Venetiae enz., oorkondt, dat Baldesar de Sieeis, keizerlijk notaris bij den bisschop van Castellum, die 8 October jl. geïnstrumenteerd heelt, dat Franscischinus, zoon van wijlen Antonius de Ysco, Henrieus Coppen, secretaris van den hertog van Clevis, tot zijn gemachtigde aangesteld heeft, te goeder naam bekend staat.

  Data in nostro ducali palatio die nono mensis Octobris, Mo CCCCo Lmo XIIIIe indictionis.

  Met het looden zegel van den oorkonder aan een hennipen koord.

  Bekend als nr. 94 op de lijst die bij de overdracht van de collectie Van Spaen aan het Rijksarchief is overlegd.

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in