Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heren van Voorne

3.19.56
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.56
Auteur: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1972

CC0

Periode:

1272-1371

Omvang:

0.30 meter; 29 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. Dit zijn middeleeuwse stukken geschreven in het Oudhollandse gotische cursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de rechten en bevoegdheden van de heren van Voorne, met onder meer akten van belening, en stukken betreffende het bestuur van de heerlijkheid en het beheer van de bijbehorende goederen, waaronder akten betreffende leenzaken, een aan Den Briel uitgegeven keur en akten betreffende handel, scheepvaart en kerkelijke zaken. Daarnaast bevat het enige akten betreffende de heren van Heenvliet en de heer van Arkel en het register "Voorne A.B.", een register dat voornamelijk akten bevat die van de heren van Voorne zijn uitgegaan.

Archiefvormers:

 • Heren van Voorne

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

  • Deze band bevat aanvullingen van enige latere handen tot 1527, zowel akten als notities, ingevoegd na de overbrenging naar het archief van de grafelijkheid van Holland.

   De band bevat:

   fo 1r-v - 5 ingekomen akten inzake rechten tegenover de grafelijkheid (zie reg. nrs. 20, 16, 19, 35, 13, 19, 33

   fo 2v - 1 uitgegane akte inzake beheer (zie reg. nr. 225

   fo 4-7v - 20 uitgegane akten en 1 notitie van belening betreffende de heerlijkheid Voorne (zie reg. nrs. 336, 119, 135, 3, 170-172, 120-121, 123, 218, 53, 124, 126, 125, 117, 535, 122, 5, 117, 132

   fo 8r-v - 6 uitgegane akten van belening en lijst van 5 mannen van Zuid-Holland met hun leengoed (zie reg. nrs. 503 - 505, 24 - 25, 506, 511 - 515

   fo 12 - 2 uitgegane akten inzake handel en scheepvaart (zie reg. nrs. 55,41

   fo 12v - 1 uitgegane akte van persoonlijke aard (zie reg. nr. 56

   fo 13-16v - 8 ingekomen en uitgegane akten inzake rechten en bevoegdheden tegenover de graven van Holland en 1 uitgegane akte van belening betreffende Friesland (zie reg. nrs. 44, 48, 46-47, 49, 616, 50, 51

   fo 17 - lijst van 4 mannen van Zuid-Holland met hun leengoed en 1 uitgegane akte van belening (zie reg. nrs. 516 - 517, 21, 518

   fo 18-20v - 12 uitgegane akten van belening en lijsten van 17 mannen van Noord-Holland met hun leengoed (zie reg. nrs. 584, 531 - 532, 1, 590,537, 10, 585 - 590, 538, 534, 2, 6, 8 - 9, 591 -594, 536, 595-600

   fo 21v-23v - 7 uitgegane en ingekomen akten en 2 notities van belening en lijst van 3 mannen met hun leen betreffende Acquoy, Arkel, Buren en het Sticht (zie reg. nrs. 673 - 675, 636, 646, 637, 643 - 645, 638 - 640

   fo 24-25v - 1 uitgegane akte van ekonomische aard met lijst van intekenaars (zie reg. nrs. 59, 690

   fo 26 - lijst van 24 mannen van Duiveland en 5 van Zuid-Beveland met hun leengoed en 1 notitie (zie reg. nrs. 349 - 365, 498 - 499

   fo 27r-v - lijst van 39 mannen van Schouwen, beleend in de jaarbede, met 1 specifikatie van leengoed (zie reg. nrs. 258 - 289

   fo28 - 1 uitgegane akte van belening betreffende Schouwen (zie reg. nr.223

   fo 29v-30v - 5 uitgegane akten en 2 notities van belening en lijst van 8 mannen van Schouwen met hun leengoed (zie reg. nrs. 222, 14, 219, 216-217, 290, 220, 291-296, 173, 198

   fo 31 - 3 uitgegane akten van belening betreffende Walcheren (zie reg. nrs. 410, 415 - 416

   fo 32v - 1 uitgegane akte inzake bestuur van de heerlijkheid (zie reg. nr. 57

   fo 35v - 1 ingekomen en 1 uitgegane akte van belening betreffende Wolphaartsdijk (zie reg. nrs. 501 - 502

   Ongefolieerd, tussen fo 37 en 38 - notitie van 1 man van Noord-Holland met zijn leengoed (zie reg. nr. 601

   fo 38r-v - 1 ingekomen akte inzake rechten tegenover de grafelijkheid (zie reg. nr. 48

   fo 38v - 1 uitgegane akte inzake bestuur van de heerlijkheid (zie reg. nr. 64

   fo 39-40 - 2 ingekomen stukken inzake rechten tegenover de grafelijkheid (zie reg. nrs. 58 en 18

   fo 40 - 1 uitgegane akte van belening betreffende Noord-Holland (zie reg. nr. 543

   fo 40v - 1 uitgegane akte van financiële aard (zie reg. nr. 61

   fo 40V-41 - 2 uitgegane akten van persoonlijke aard (zie reg. nrs. 635, 60

   fo 41 - 1 notitie van financiële aard (zie reg. nr. 68

   fo 41v - 1 uitgegane akte inzake leenhulde betreffende Putten en Putterland (zie reg. nr. 66

   fo 41v - 1 uitgegane akte inzake bestuur van de heerlijkheid (zie reg. nr. 67

   fo 42 - 4 uitgegane akten en 1 notitie van financiële aard (zie reg. nrs. 22, 38, 43, 70, 63

   fo 42 - lijst van 5 mannen van Walcheren met hun leengoed zonder akten en belening (zie reg. nrs. 456 - 460

   fo 42 - 1 notitie inzake bestuur van de heerlijkheid (zie reg. nr. 519

   fo 42v - 4 uitgegane akten van belening betreffende Schouwen, Heenvliet en Duiveland (zie reg. nrs. 232, 201, 340 - 341

   fo 43 - 2 notities van belening betreffende Schouwen (zie reg. nrs. 297-301

   fo 43r-v - 5 uitgegane akten van belening betreffende Walcheren, Duiveland en Schouwen (zie reg. nrs. 422, 421, 337, 227, 215

   fo 43v-44v - 3 uitgegane akten van belening betreffende de heerlijkheid Voorne (zie reg. nrs. 427 - 428, 139

   fo 45-48v - tafel op het leenregister fo 51-89v, opgemaakt 1372

   fo 49v - 1 akte van belening ao 1376 betreffende Westvoorne

   De heerlijkheid Voorne

   fo 51-53v - 13 uitgegane akten en 21 notities van belening betreffende Voorne (zie reg. nrs. 126, 123, 122, 133 - 134, 158, 131, 146, 145, 117, 153, 5, 159, 559, 581, 160 - 161, 136, 155, 135, 162, 154, 203, 213, 116, 149, 163 - 166, 137, 167 - 169, 140 - 141, 156, 149) oude nrs. 1-25

   fo 54-55 - 5 akten en 24 notities van belening betreffende Westvoorne (zie reg. nrs. 183 - 186, 171, 187, 181, 188 - 196, 180, 197 - 198, 174 - 175, 177, 176, 199, 183) oude nrs. 26-44

   fo 55v-57v - 12 zowel van de heren van Voorne als van anderen uitgegane akten en 10 notities van belening betreffende Heenvliet, Putten en Voorne met 1 akte van belening ao 1392 (zie reg. nrs. 4, 213, 206, 211,200, 204, -,208, 202, 207, 201, 205, 209 - 210, 212, 154) oude nrs. 45-58

   Zeeland bewesten Schelde

   fo 58v-61v - 11 uitgegane akten en 50 notities van belening betreffende Walcheren (zie reg. nrs. 461 - 462, 450, 463 - 466, 411, 445, 438, 467-468, 419, 469, 443, 470 - 471, 451, 472, 416, 473 - 474, 502, 475,442,449, 476, 439, 477, 440, 478 - 479, 425, 480, 435, 481, 453, 482-485, 433, 486, 418, 448, 420, 487, (432), 488, 424, 444, 489 - 490, 434, 491, 441, 412, 423, 432, 437, 426, 417, 100, 436, 452, 455) oude nrs. 59-100

   fo 61v-62v - 4 uitgegane akten en 9 notities van belening betreffende Zuid-Beveland (zie reg. nrs. 500, 494 - 496, 493, 497, 11, 492) oude nrs. 101-105

   fo 62v - 1 uitgegane akte van belening betreffende Duiveland (zie reg. nrs. 343, 348

   fo 63-64 - 2 uitgegane akten en 50 notities van belening betreffende Duiveland (zie reg. nrs. 366 - 371, 334, 348, 372 - 373, 339, 347, 374 - 398, 344, 400 - 404, 338, 405 - 408, 338, 346, 344). oude nrs. 106-140

   Zeeland beoosten Schelde

   fo 64v-66v - 13 uitgegane akten en 54 notities van belening betreffende Schouwen (zie reg. nrs. 302 - 311, 247, 312 - 313, 221, 228, 227, 226, 234,240, 230, 253, 140 (= Voorne), 224, 255, 314 - 317, 242, 318, 248, 319 - 322, 243, 323 - 328, 256, 23, 329, 257, 330 - 331, 218, 228-229,221, 254, 332, 150, 333, 246, 252, 454, 150, 249-251) oude nrs. 141-188

   fo 67-68 - 4 uitgegane akten en 14 notities van belening betreffende Zuid-Holland, waaronder 1 betreffende Utrecht (zie reg. nrs. 520 - 526, 508, 527 - 528, 676, 529, 510, 507, 509, 651, 669) oude nrs. 189-202

   fo 68v-70 - 11 uitgegane akten en 23 notities van belening betreffende Acquoy (zie reg. nrs. 677 - 678, 664, 645, 679 - 680, 659, 672, 682 - 684, 663, 685 - 687, 670, 689, 647, 666, 649, 651- 652, 641, 654, 665, 668, 650, 655, 648, 672, 642, 658, 663, 666, 671) oude nrs. 203-229

   fo 70v-76 - 22 uitgegane en 2 ingekomen akten en 37 notities van belening betreffende Noord-Holland (zie reg. nrs. 533, 553, 578, 539, 548,579, 602, 534, 546, 603, 210, 12, 541, 554-556, 504, 540, 568, 578,582, 605, 580, 606-608, 557, 609, 542, 569, 545, 573-574, 610-612, 577, 547, 612-614, 530, 564, 615, 559, 549, 558, 566, 565,562,551-553, 562, 576, 544, 563, 550, 39, 40, 17, 560-561, 567-568) oude nrs. 230-260

   fo 76v-77 - 4 uitgegane akten en 15 notities van belening betreffende Friesland (zie reg. nrs. 617, 626-9, 620, 630-1, 624, 631, 624, 632, 621, 616, 633, 623, 634, 619, 618, 622, 619) oude nrs. 261-274

   fo 77-77v - 4 uitgegane en 1 ingekomen akte en 1 notitie van belening betreffende Utrecht, Noord-Holland, Friesland en Noord-Holland (zie reg. nrs. 83, 576, 625, 574-575) oude nrs. 275-279

   fo 78-80 - 15 uitgegane akten en 2 notities benevens akte ao 1383 van belening der mannen van Voorne (zie reg. nrs. 142 - 143, 127, 137, 144, 138, 118, 178 -9, 192, 146, 152, 148, -, 413, 129, 128) oude nrs. 280-292

   fo 80v-84 - (29 uitgegane en 1 ingekomen akte en 7 notities van belening der mannen van Zeeland (zie reg. nrs. 334, 336, 348, 342, 228, 253,237,233-236, 238, 241, 30 - 31, 26, 231, 431, 430, 414, 428, 442, 429, 239-240, 409, 443, 335, 348, 147, 7, 245, 454) oude nrs. 293-313

   fo 84v-85 - 6 uitgegane akten en 2 notities van belening der mannen van Beesd, Acquoy en Rhenoy (zie reg. nrs. 647, 660, 667, 656-657, 653, 662, 661) oude nrs. 314-319

   fo 85V - 1 uitgegane akte van persoonlijke aard (zie reg. nr. 97) oud nr. 320

   fo 86v - 2 uitgegane akten inzake bestuur van de heerlijkheid betreffende Friesland (zie reg. nrs. 88, 91) oude nrs. 321-322

   fo 88v-89 - 4 uitgegane akten van belening betreffende Noord-Holland (zie reg. nrs. 570, 572, 571, 583) oude nrs. 323-325

   fo 89v - 1 uitgegane akte van belening betreffende Putten (zie reg. nr. 211) oud nr. 326

   fo 89v-110v - 5 uitgegane akten van belening betreffende Voorne, geregistreerd na 1371 (zie reg. nrs. 573, 413, 130, 129, 157, 132

   fo 111 - 3 ingekomen en uitgegane akten inzake beheer der goederen betreffende Zwartee (zie reg. nrs. 98 - 99, 95

   fo 112-118V - 10 uitgegane akten betreffende gerechtelijke zaken (zie reg. nrs. 92, 101, 54, 70 - 71, 73, 72, 84, 79, 81

   fo 119-100v - 3 uitgegane akten inzake bedijkingen (zie reg. nrs. 80, 96, 109

   fo 101r-v - 2 uitgegane akten betreffende gerechtelijke zaken (zie reg. nrs. 83, 90

   fo 102v - 1 notitie van economische aard (zie reg. nr. 691

   fo 102v-103 - 5 ingekomen en uitgegane akten van belening betreffende Acquoy, geregistreerd ao 1417

   fo 103v - 4 ingekomen akten inzake beheer der goederen betreffende Zwartee (zie reg. nrs. 86 - 87, 93-94

   fo 104-105v - 5 uitgegane akten inzake bedijkingen (zie reg. nrs. 62, 69, 77,89, 105

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in