Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heren van Voorne

3.19.56
J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1972
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.56
Auteur: J.C. Kort
Nationaal Archief, Den Haag
1972

CC0

Periode:

1272-1371

Omvang:

0.30 meter; 29 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. Dit zijn middeleeuwse stukken geschreven in het Oudhollandse gotische cursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken betreffende de rechten en bevoegdheden van de heren van Voorne, met onder meer akten van belening, en stukken betreffende het bestuur van de heerlijkheid en het beheer van de bijbehorende goederen, waaronder akten betreffende leenzaken, een aan Den Briel uitgegeven keur en akten betreffende handel, scheepvaart en kerkelijke zaken. Daarnaast bevat het enige akten betreffende de heren van Heenvliet en de heer van Arkel en het register "Voorne A.B.", een register dat voornamelijk akten bevat die van de heren van Voorne zijn uitgegaan.

Archiefvormers:

 • Heren van Voorne

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Concordantie I - van de inventaris van Cornelis Suys uit 1552 op de onderhavige

De aanduiding (H) betekent, dat het betreffende stuk niet tot dit archief behoort hetzij omdat het is uitgegaan naar de grafelijkheid van Holland, hetzij omdat het na 1372, wanneer het huis Voorne uitsterft, opgemaakt is.

De aanduiding (M) betekent, dat het betreffende stuk in 1953 overgenomen werd uit de verzameling van het museum Meermanno-Westreenianum.

Tenslotte geeft de aanduiding (KB) aan, dat het onderhavige stuk thans berust in de Koninklijke Bibliotheek.

Tabel met zoekresultaten in archieven
inv. SuysDeze Inv.
c Leyden mit Woerden
f° 15 nr. 1nr. 14
c Voorne
fo 60 nr. 1(- Putten Inv. nr. 11)
fo 60 nr. 2-
fo 60 nr. 3(H)
fo 60 nr. 4(H)
fo 60 nr. 5-
fo 60V nr. 1-
fo 60V nr. 2nr. 23
fo 60V nr. 3-
fo 60V nr. 4nr. 24
fo 60V nr. 5(H)
fo 61 nr. 1-
fo 61 nr. 2(H)
fo 61 nr. 3nr. 9
fo 61 nr. 4- (H)
fo 61V nr. 1- (H)
fo 61V nr. 2-
fo 61V nr. 3-
fo 61V nr. 4- (H)
fo 62 nr. 1- (H)
fo 62 nr. 2(H)
fo 62 nr. 3(H)
fo 62V nr. 1-
fo 62V nr. 2-
fo 62V nr. 3(H)
fo 62V nr. 4-
fo 62V nr. 5-
fo 62V nr. 6- (H)
fo 63 nr. 1- (H)
fo 63 nr. 2- (H)
fo 63 nr. 3nr. 27
fo 63 nr. 4- (H)
fo 63 nr. 5nr. 11
fo 63 nr. 6-
fo 63V nr. 1- (H)
fo 63V nr. 2-
fo 63V nr. 3-
fo 63V nr. 4-
c Brieven van diversche leenen.
fo 113V nr. 3nr. 10
c Obligatien
fo 122 nr. 4nr. 28
c ’t Coffer mitte twee geluwe vierstalen
fo 187V nr. 3nr. 12
fo 187V nr. 4nr. 13
c Voirne. Inventoire d'aulcuns anciens litteraiges touchans la seigneurie de Voirne et burgravie de Zeelande.
(c) Dese brieven leggen besteet in een coffer getykent mit twee geluwe bourgonsche crucen in een laide daer op staet: eenige oude brieven beroerende die heerlicheyt van Voirne ende burgravie van Zeelant.
fo 282 nr. 1-
fo 282V nr. 2nr. 7
fo 282V nr. 3nr. 8
fo 282V nr. 4nr. 1 (M)
fo 282V nr. 5nr. 2 (M)
fo 283 nr. 6nr. 6
fo 283 nr. 7-
fo 283 nr. 8nr. 3 (M)
fo 283V nr. 9nr. 18
fo 283V nr. 10nr. 4
fo 284 nr. 11nr. 17
fo 284 nr. 13-
fo 284 nr. 14nr. 5
fo 284V nr. 15(H)
fo 284V nr. 16-
fo 284V nr. 17nr. 19
fo 284V nr. 18nr. 20
fo 284V nr. 19nr. 21
fo 284V nr. 20(H)
fo 285V nr. 21(H)
fo 285V nr. 22(H)
fo 286 nr. 23(H)
fo 286 nr. 24(H)
fo 286 nr. 25A(H)
fo 286V nr. 25B- (H)
fo 286V nr. 26(H)
fo 286V nr. 27- (H)
fo 287 nr. 28nr. 15 (KB)
fo 287 nr. 29-
fo 287 nr. 30nr. 22
Tabel met zoekresultaten in archieven
Deze InventarisLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
1fo 10---fo 282V nr. 4
2fo 38V---fo 282V nr. 5
3fo 38---fo 283 nr. 8
4fo 11---fo 283V nr. 10
5fo 21---fo 284 nr. 14
6fo 23---fo 283 nr. 6
7fo 3V---fo 282V nr. 2
8fo 11---fo 282V nr. 3
9-fo 176V nr. 7fo 65Vfo 43 nr. 430fo 61V nr. 3
10-fo 176V nr. 11fo 66V-fo 113V nr. 3
11-fo 177 nr. 17fo 68-fo 63 nr. 5
12-fo 177V nr. 23fo 68V-fo 187V nr. 3
13-fo 177V nr. 24fo 68V-fo 187V nr. 4
14-fo 177V nr. 26fo 65fo 37V nr. 377fo 15 nr. 1
15fo 5---fo 287 nr. 28
16-----
17fo 10V---fo 284 nr. 11
18fo 9---fo 283V nr. 9
19----fo 284V nr. 17
20----fo 285 nr. 18
21----fo 285 nr. 19
22fo 27V---fo 287 nr. 30
23--fo 61Vfo 39V nr. 393fo 60V nr. 2
24-fo 176 nr. 4fo 63Vfo 44V nr. 440fo 60V nr. 4
25-----
26-----
27--fo 68V-fo 63 nr. 3
28fo 25Vfo 179 nr. 51fo 17-fo 122 nr. 4
29= LRK. nr. 90fo 232V
Tabel met zoekresultaten in archieven
RegestLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
12fo 30----
13fo 37V----
18fo 38----
45----fo 63V nr. 3
48----fo 63V nr. 2
58fo 5----
86fo 33fo 176V nr. 9fo 35--
87fo 1----
[?]3fo 33V-fo 35--
[?]4fo 34----
[?]5-fo 176V nr. 8fo 33V--
[?]8fo 10----
[?]9fo 33V----
[?]fo 35----
[?]48fo 1V----
[?]12---fo 11V nr. 104fo 62V nr. 4
635fo 5----
636fo 2----
637fo 22----

Foto's naar deze negatieven kunnen bij het Nationaal Archief worden besteld.

3.2.958Inv. nr. 1 met zegel (= 3.2.216)
3.2.959Inv. nr. 2
3.2.960Inv. nr. 3
3.2.961Inv. nr. 4
3.2.962Inv. nr. 5
3.2.963Inv. nr. 6 met fragment zegel.
3.2.600Inv. nr. 7
3.2.964Inv. nr. 8
3.2.965Inv. nr. 9 met zegel.
3.2.966Inv. nr. 10
3.2.967Inv. nr. 11
3.2.968Inv. nr. 12
 1. charter met zegel
 2. zegel van Herbaren van der Woerd (9x12).
3.2.969Inv. nr. 13
3.2.970Inv. nr. 14
Inv. nr. 15 = HSS. der KB 71 H 46
3.2.603Inv. nr. 16
3.2.971Inv. nr. 17
3.2.972Inv. nr. 18
 1. charter met zegel
 2. zegel van Kampen (koll. nr. 196 (9x12)
 3. tegenzegel van Kampen.
3.2.973Inv. nr. 19 met zegel (= 5.2.103).
3.2.974Inv. nr. 20
3.2.975Inv. nr. 21
 1. charter zonder zegel
 2. zegel van Albert van Beieren
3.2.976Inv. nr. 22
3.2.977Inv. nr. 23
3.2.978Inv. nr. 24
3.2.599Inv. nr. 25
3.2.601Inv. nr. 26
3.2.979Inv. nr. 27
3.2.980Inv. nr. 28
3.1.81(film 9/10) Inv. nr. 29

Concordantie II - van de onderhavige inventaris op diverse oude inventarissen

De aanduiding (H) betekent, dat het betreffende stuk niet tot dit archief behoort hetzij omdat het is uitgegaan naar de grafelijkheid van Holland, hetzij omdat het na 1372, wanneer het huis Voorne uitsterft, opgemaakt is.

De aanduiding (M) betekent, dat het betreffende stuk in 1953 overgenomen werd uit de verzameling van het museum Meermanno-Westreenianum.

Tenslotte geeft de aanduiding (KB) aan, dat het onderhavige stuk thans berust in de Koninklijke Bibliotheek.

Tabel met zoekresultaten in archieven
inv. SuysDeze Inv.
c Leyden mit Woerden
f° 15 nr. 1nr. 14
c Voorne
fo 60 nr. 1(- Putten Inv. nr. 11)
fo 60 nr. 2-
fo 60 nr. 3(H)
fo 60 nr. 4(H)
fo 60 nr. 5-
fo 60V nr. 1-
fo 60V nr. 2nr. 23
fo 60V nr. 3-
fo 60V nr. 4nr. 24
fo 60V nr. 5(H)
fo 61 nr. 1-
fo 61 nr. 2(H)
fo 61 nr. 3nr. 9
fo 61 nr. 4- (H)
fo 61V nr. 1- (H)
fo 61V nr. 2-
fo 61V nr. 3-
fo 61V nr. 4- (H)
fo 62 nr. 1- (H)
fo 62 nr. 2(H)
fo 62 nr. 3(H)
fo 62V nr. 1-
fo 62V nr. 2-
fo 62V nr. 3(H)
fo 62V nr. 4-
fo 62V nr. 5-
fo 62V nr. 6- (H)
fo 63 nr. 1- (H)
fo 63 nr. 2- (H)
fo 63 nr. 3nr. 27
fo 63 nr. 4- (H)
fo 63 nr. 5nr. 11
fo 63 nr. 6-
fo 63V nr. 1- (H)
fo 63V nr. 2-
fo 63V nr. 3-
fo 63V nr. 4-
c Brieven van diversche leenen.
fo 113V nr. 3nr. 10
c Obligatien
fo 122 nr. 4nr. 28
c ’t Coffer mitte twee geluwe vierstalen
fo 187V nr. 3nr. 12
fo 187V nr. 4nr. 13
c Voirne. Inventoire d'aulcuns anciens litteraiges touchans la seigneurie de Voirne et burgravie de Zeelande.
(c) Dese brieven leggen besteet in een coffer getykent mit twee geluwe bourgonsche crucen in een laide daer op staet: eenige oude brieven beroerende die heerlicheyt van Voirne ende burgravie van Zeelant.
fo 282 nr. 1-
fo 282V nr. 2nr. 7
fo 282V nr. 3nr. 8
fo 282V nr. 4nr. 1 (M)
fo 282V nr. 5nr. 2 (M)
fo 283 nr. 6nr. 6
fo 283 nr. 7-
fo 283 nr. 8nr. 3 (M)
fo 283V nr. 9nr. 18
fo 283V nr. 10nr. 4
fo 284 nr. 11nr. 17
fo 284 nr. 13-
fo 284 nr. 14nr. 5
fo 284V nr. 15(H)
fo 284V nr. 16-
fo 284V nr. 17nr. 19
fo 284V nr. 18nr. 20
fo 284V nr. 19nr. 21
fo 284V nr. 20(H)
fo 285V nr. 21(H)
fo 285V nr. 22(H)
fo 286 nr. 23(H)
fo 286 nr. 24(H)
fo 286 nr. 25A(H)
fo 286V nr. 25B- (H)
fo 286V nr. 26(H)
fo 286V nr. 27- (H)
fo 287 nr. 28nr. 15 (KB)
fo 287 nr. 29-
fo 287 nr. 30nr. 22
Tabel met zoekresultaten in archieven
Deze InventarisLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
1fo 10---fo 282V nr. 4
2fo 38V---fo 282V nr. 5
3fo 38---fo 283 nr. 8
4fo 11---fo 283V nr. 10
5fo 21---fo 284 nr. 14
6fo 23---fo 283 nr. 6
7fo 3V---fo 282V nr. 2
8fo 11---fo 282V nr. 3
9-fo 176V nr. 7fo 65Vfo 43 nr. 430fo 61V nr. 3
10-fo 176V nr. 11fo 66V-fo 113V nr. 3
11-fo 177 nr. 17fo 68-fo 63 nr. 5
12-fo 177V nr. 23fo 68V-fo 187V nr. 3
13-fo 177V nr. 24fo 68V-fo 187V nr. 4
14-fo 177V nr. 26fo 65fo 37V nr. 377fo 15 nr. 1
15fo 5---fo 287 nr. 28
16-----
17fo 10V---fo 284 nr. 11
18fo 9---fo 283V nr. 9
19----fo 284V nr. 17
20----fo 285 nr. 18
21----fo 285 nr. 19
22fo 27V---fo 287 nr. 30
23--fo 61Vfo 39V nr. 393fo 60V nr. 2
24-fo 176 nr. 4fo 63Vfo 44V nr. 440fo 60V nr. 4
25-----
26-----
27--fo 68V-fo 63 nr. 3
28fo 25Vfo 179 nr. 51fo 17-fo 122 nr. 4
29= LRK. nr. 90fo 232V
Tabel met zoekresultaten in archieven
RegestLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
12fo 30----
13fo 37V----
18fo 38----
45----fo 63V nr. 3
48----fo 63V nr. 2
58fo 5----
86fo 33fo 176V nr. 9fo 35--
87fo 1----
[?]3fo 33V-fo 35--
[?]4fo 34----
[?]5-fo 176V nr. 8fo 33V--
[?]8fo 10----
[?]9fo 33V----
[?]fo 35----
[?]48fo 1V----
[?]12---fo 11V nr. 104fo 62V nr. 4
635fo 5----
636fo 2----
637fo 22----

Foto's naar deze negatieven kunnen bij het Nationaal Archief worden besteld.

3.2.958Inv. nr. 1 met zegel (= 3.2.216)
3.2.959Inv. nr. 2
3.2.960Inv. nr. 3
3.2.961Inv. nr. 4
3.2.962Inv. nr. 5
3.2.963Inv. nr. 6 met fragment zegel.
3.2.600Inv. nr. 7
3.2.964Inv. nr. 8
3.2.965Inv. nr. 9 met zegel.
3.2.966Inv. nr. 10
3.2.967Inv. nr. 11
3.2.968Inv. nr. 12
 1. charter met zegel
 2. zegel van Herbaren van der Woerd (9x12).
3.2.969Inv. nr. 13
3.2.970Inv. nr. 14
Inv. nr. 15 = HSS. der KB 71 H 46
3.2.603Inv. nr. 16
3.2.971Inv. nr. 17
3.2.972Inv. nr. 18
 1. charter met zegel
 2. zegel van Kampen (koll. nr. 196 (9x12)
 3. tegenzegel van Kampen.
3.2.973Inv. nr. 19 met zegel (= 5.2.103).
3.2.974Inv. nr. 20
3.2.975Inv. nr. 21
 1. charter zonder zegel
 2. zegel van Albert van Beieren
3.2.976Inv. nr. 22
3.2.977Inv. nr. 23
3.2.978Inv. nr. 24
3.2.599Inv. nr. 25
3.2.601Inv. nr. 26
3.2.979Inv. nr. 27
3.2.980Inv. nr. 28
3.1.81(film 9/10) Inv. nr. 29

Concordantie III - van thans verloren stukken, die evenwel afgeschreven zijn in inv.nr. 29, op diverse oude inventarissen

De aanduiding (H) betekent, dat het betreffende stuk niet tot dit archief behoort hetzij omdat het is uitgegaan naar de grafelijkheid van Holland, hetzij omdat het na 1372, wanneer het huis Voorne uitsterft, opgemaakt is.

De aanduiding (M) betekent, dat het betreffende stuk in 1953 overgenomen werd uit de verzameling van het museum Meermanno-Westreenianum.

Tenslotte geeft de aanduiding (KB) aan, dat het onderhavige stuk thans berust in de Koninklijke Bibliotheek.

Tabel met zoekresultaten in archieven
inv. SuysDeze Inv.
c Leyden mit Woerden
f° 15 nr. 1nr. 14
c Voorne
fo 60 nr. 1(- Putten Inv. nr. 11)
fo 60 nr. 2-
fo 60 nr. 3(H)
fo 60 nr. 4(H)
fo 60 nr. 5-
fo 60V nr. 1-
fo 60V nr. 2nr. 23
fo 60V nr. 3-
fo 60V nr. 4nr. 24
fo 60V nr. 5(H)
fo 61 nr. 1-
fo 61 nr. 2(H)
fo 61 nr. 3nr. 9
fo 61 nr. 4- (H)
fo 61V nr. 1- (H)
fo 61V nr. 2-
fo 61V nr. 3-
fo 61V nr. 4- (H)
fo 62 nr. 1- (H)
fo 62 nr. 2(H)
fo 62 nr. 3(H)
fo 62V nr. 1-
fo 62V nr. 2-
fo 62V nr. 3(H)
fo 62V nr. 4-
fo 62V nr. 5-
fo 62V nr. 6- (H)
fo 63 nr. 1- (H)
fo 63 nr. 2- (H)
fo 63 nr. 3nr. 27
fo 63 nr. 4- (H)
fo 63 nr. 5nr. 11
fo 63 nr. 6-
fo 63V nr. 1- (H)
fo 63V nr. 2-
fo 63V nr. 3-
fo 63V nr. 4-
c Brieven van diversche leenen.
fo 113V nr. 3nr. 10
c Obligatien
fo 122 nr. 4nr. 28
c ’t Coffer mitte twee geluwe vierstalen
fo 187V nr. 3nr. 12
fo 187V nr. 4nr. 13
c Voirne. Inventoire d'aulcuns anciens litteraiges touchans la seigneurie de Voirne et burgravie de Zeelande.
(c) Dese brieven leggen besteet in een coffer getykent mit twee geluwe bourgonsche crucen in een laide daer op staet: eenige oude brieven beroerende die heerlicheyt van Voirne ende burgravie van Zeelant.
fo 282 nr. 1-
fo 282V nr. 2nr. 7
fo 282V nr. 3nr. 8
fo 282V nr. 4nr. 1 (M)
fo 282V nr. 5nr. 2 (M)
fo 283 nr. 6nr. 6
fo 283 nr. 7-
fo 283 nr. 8nr. 3 (M)
fo 283V nr. 9nr. 18
fo 283V nr. 10nr. 4
fo 284 nr. 11nr. 17
fo 284 nr. 13-
fo 284 nr. 14nr. 5
fo 284V nr. 15(H)
fo 284V nr. 16-
fo 284V nr. 17nr. 19
fo 284V nr. 18nr. 20
fo 284V nr. 19nr. 21
fo 284V nr. 20(H)
fo 285V nr. 21(H)
fo 285V nr. 22(H)
fo 286 nr. 23(H)
fo 286 nr. 24(H)
fo 286 nr. 25A(H)
fo 286V nr. 25B- (H)
fo 286V nr. 26(H)
fo 286V nr. 27- (H)
fo 287 nr. 28nr. 15 (KB)
fo 287 nr. 29-
fo 287 nr. 30nr. 22
Tabel met zoekresultaten in archieven
Deze InventarisLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
1fo 10---fo 282V nr. 4
2fo 38V---fo 282V nr. 5
3fo 38---fo 283 nr. 8
4fo 11---fo 283V nr. 10
5fo 21---fo 284 nr. 14
6fo 23---fo 283 nr. 6
7fo 3V---fo 282V nr. 2
8fo 11---fo 282V nr. 3
9-fo 176V nr. 7fo 65Vfo 43 nr. 430fo 61V nr. 3
10-fo 176V nr. 11fo 66V-fo 113V nr. 3
11-fo 177 nr. 17fo 68-fo 63 nr. 5
12-fo 177V nr. 23fo 68V-fo 187V nr. 3
13-fo 177V nr. 24fo 68V-fo 187V nr. 4
14-fo 177V nr. 26fo 65fo 37V nr. 377fo 15 nr. 1
15fo 5---fo 287 nr. 28
16-----
17fo 10V---fo 284 nr. 11
18fo 9---fo 283V nr. 9
19----fo 284V nr. 17
20----fo 285 nr. 18
21----fo 285 nr. 19
22fo 27V---fo 287 nr. 30
23--fo 61Vfo 39V nr. 393fo 60V nr. 2
24-fo 176 nr. 4fo 63Vfo 44V nr. 440fo 60V nr. 4
25-----
26-----
27--fo 68V-fo 63 nr. 3
28fo 25Vfo 179 nr. 51fo 17-fo 122 nr. 4
29= LRK. nr. 90fo 232V
Tabel met zoekresultaten in archieven
RegestLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
12fo 30----
13fo 37V----
18fo 38----
45----fo 63V nr. 3
48----fo 63V nr. 2
58fo 5----
86fo 33fo 176V nr. 9fo 35--
87fo 1----
[?]3fo 33V-fo 35--
[?]4fo 34----
[?]5-fo 176V nr. 8fo 33V--
[?]8fo 10----
[?]9fo 33V----
[?]fo 35----
[?]48fo 1V----
[?]12---fo 11V nr. 104fo 62V nr. 4
635fo 5----
636fo 2----
637fo 22----

Foto's naar deze negatieven kunnen bij het Nationaal Archief worden besteld.

3.2.958Inv. nr. 1 met zegel (= 3.2.216)
3.2.959Inv. nr. 2
3.2.960Inv. nr. 3
3.2.961Inv. nr. 4
3.2.962Inv. nr. 5
3.2.963Inv. nr. 6 met fragment zegel.
3.2.600Inv. nr. 7
3.2.964Inv. nr. 8
3.2.965Inv. nr. 9 met zegel.
3.2.966Inv. nr. 10
3.2.967Inv. nr. 11
3.2.968Inv. nr. 12
 1. charter met zegel
 2. zegel van Herbaren van der Woerd (9x12).
3.2.969Inv. nr. 13
3.2.970Inv. nr. 14
Inv. nr. 15 = HSS. der KB 71 H 46
3.2.603Inv. nr. 16
3.2.971Inv. nr. 17
3.2.972Inv. nr. 18
 1. charter met zegel
 2. zegel van Kampen (koll. nr. 196 (9x12)
 3. tegenzegel van Kampen.
3.2.973Inv. nr. 19 met zegel (= 5.2.103).
3.2.974Inv. nr. 20
3.2.975Inv. nr. 21
 1. charter zonder zegel
 2. zegel van Albert van Beieren
3.2.976Inv. nr. 22
3.2.977Inv. nr. 23
3.2.978Inv. nr. 24
3.2.599Inv. nr. 25
3.2.601Inv. nr. 26
3.2.979Inv. nr. 27
3.2.980Inv. nr. 28
3.1.81(film 9/10) Inv. nr. 29

Negatieven

De aanduiding (H) betekent, dat het betreffende stuk niet tot dit archief behoort hetzij omdat het is uitgegaan naar de grafelijkheid van Holland, hetzij omdat het na 1372, wanneer het huis Voorne uitsterft, opgemaakt is.

De aanduiding (M) betekent, dat het betreffende stuk in 1953 overgenomen werd uit de verzameling van het museum Meermanno-Westreenianum.

Tenslotte geeft de aanduiding (KB) aan, dat het onderhavige stuk thans berust in de Koninklijke Bibliotheek.

Tabel met zoekresultaten in archieven
inv. SuysDeze Inv.
c Leyden mit Woerden
f° 15 nr. 1nr. 14
c Voorne
fo 60 nr. 1(- Putten Inv. nr. 11)
fo 60 nr. 2-
fo 60 nr. 3(H)
fo 60 nr. 4(H)
fo 60 nr. 5-
fo 60V nr. 1-
fo 60V nr. 2nr. 23
fo 60V nr. 3-
fo 60V nr. 4nr. 24
fo 60V nr. 5(H)
fo 61 nr. 1-
fo 61 nr. 2(H)
fo 61 nr. 3nr. 9
fo 61 nr. 4- (H)
fo 61V nr. 1- (H)
fo 61V nr. 2-
fo 61V nr. 3-
fo 61V nr. 4- (H)
fo 62 nr. 1- (H)
fo 62 nr. 2(H)
fo 62 nr. 3(H)
fo 62V nr. 1-
fo 62V nr. 2-
fo 62V nr. 3(H)
fo 62V nr. 4-
fo 62V nr. 5-
fo 62V nr. 6- (H)
fo 63 nr. 1- (H)
fo 63 nr. 2- (H)
fo 63 nr. 3nr. 27
fo 63 nr. 4- (H)
fo 63 nr. 5nr. 11
fo 63 nr. 6-
fo 63V nr. 1- (H)
fo 63V nr. 2-
fo 63V nr. 3-
fo 63V nr. 4-
c Brieven van diversche leenen.
fo 113V nr. 3nr. 10
c Obligatien
fo 122 nr. 4nr. 28
c ’t Coffer mitte twee geluwe vierstalen
fo 187V nr. 3nr. 12
fo 187V nr. 4nr. 13
c Voirne. Inventoire d'aulcuns anciens litteraiges touchans la seigneurie de Voirne et burgravie de Zeelande.
(c) Dese brieven leggen besteet in een coffer getykent mit twee geluwe bourgonsche crucen in een laide daer op staet: eenige oude brieven beroerende die heerlicheyt van Voirne ende burgravie van Zeelant.
fo 282 nr. 1-
fo 282V nr. 2nr. 7
fo 282V nr. 3nr. 8
fo 282V nr. 4nr. 1 (M)
fo 282V nr. 5nr. 2 (M)
fo 283 nr. 6nr. 6
fo 283 nr. 7-
fo 283 nr. 8nr. 3 (M)
fo 283V nr. 9nr. 18
fo 283V nr. 10nr. 4
fo 284 nr. 11nr. 17
fo 284 nr. 13-
fo 284 nr. 14nr. 5
fo 284V nr. 15(H)
fo 284V nr. 16-
fo 284V nr. 17nr. 19
fo 284V nr. 18nr. 20
fo 284V nr. 19nr. 21
fo 284V nr. 20(H)
fo 285V nr. 21(H)
fo 285V nr. 22(H)
fo 286 nr. 23(H)
fo 286 nr. 24(H)
fo 286 nr. 25A(H)
fo 286V nr. 25B- (H)
fo 286V nr. 26(H)
fo 286V nr. 27- (H)
fo 287 nr. 28nr. 15 (KB)
fo 287 nr. 29-
fo 287 nr. 30nr. 22
Tabel met zoekresultaten in archieven
Deze InventarisLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
1fo 10---fo 282V nr. 4
2fo 38V---fo 282V nr. 5
3fo 38---fo 283 nr. 8
4fo 11---fo 283V nr. 10
5fo 21---fo 284 nr. 14
6fo 23---fo 283 nr. 6
7fo 3V---fo 282V nr. 2
8fo 11---fo 282V nr. 3
9-fo 176V nr. 7fo 65Vfo 43 nr. 430fo 61V nr. 3
10-fo 176V nr. 11fo 66V-fo 113V nr. 3
11-fo 177 nr. 17fo 68-fo 63 nr. 5
12-fo 177V nr. 23fo 68V-fo 187V nr. 3
13-fo 177V nr. 24fo 68V-fo 187V nr. 4
14-fo 177V nr. 26fo 65fo 37V nr. 377fo 15 nr. 1
15fo 5---fo 287 nr. 28
16-----
17fo 10V---fo 284 nr. 11
18fo 9---fo 283V nr. 9
19----fo 284V nr. 17
20----fo 285 nr. 18
21----fo 285 nr. 19
22fo 27V---fo 287 nr. 30
23--fo 61Vfo 39V nr. 393fo 60V nr. 2
24-fo 176 nr. 4fo 63Vfo 44V nr. 440fo 60V nr. 4
25-----
26-----
27--fo 68V-fo 63 nr. 3
28fo 25Vfo 179 nr. 51fo 17-fo 122 nr. 4
29= LRK. nr. 90fo 232V
Tabel met zoekresultaten in archieven
RegestLRK. nr. 431LRK. nr. 418LRK. nr. 433Ver. Inv. 2Suys
12fo 30----
13fo 37V----
18fo 38----
45----fo 63V nr. 3
48----fo 63V nr. 2
58fo 5----
86fo 33fo 176V nr. 9fo 35--
87fo 1----
[?]3fo 33V-fo 35--
[?]4fo 34----
[?]5-fo 176V nr. 8fo 33V--
[?]8fo 10----
[?]9fo 33V----
[?]fo 35----
[?]48fo 1V----
[?]12---fo 11V nr. 104fo 62V nr. 4
635fo 5----
636fo 2----
637fo 22----

Foto's naar deze negatieven kunnen bij het Nationaal Archief worden besteld.

3.2.958Inv. nr. 1 met zegel (= 3.2.216)
3.2.959Inv. nr. 2
3.2.960Inv. nr. 3
3.2.961Inv. nr. 4
3.2.962Inv. nr. 5
3.2.963Inv. nr. 6 met fragment zegel.
3.2.600Inv. nr. 7
3.2.964Inv. nr. 8
3.2.965Inv. nr. 9 met zegel.
3.2.966Inv. nr. 10
3.2.967Inv. nr. 11
3.2.968Inv. nr. 12
 1. charter met zegel
 2. zegel van Herbaren van der Woerd (9x12).
3.2.969Inv. nr. 13
3.2.970Inv. nr. 14
Inv. nr. 15 = HSS. der KB 71 H 46
3.2.603Inv. nr. 16
3.2.971Inv. nr. 17
3.2.972Inv. nr. 18
 1. charter met zegel
 2. zegel van Kampen (koll. nr. 196 (9x12)
 3. tegenzegel van Kampen.
3.2.973Inv. nr. 19 met zegel (= 5.2.103).
3.2.974Inv. nr. 20
3.2.975Inv. nr. 21
 1. charter zonder zegel
 2. zegel van Albert van Beieren
3.2.976Inv. nr. 22
3.2.977Inv. nr. 23
3.2.978Inv. nr. 24
3.2.599Inv. nr. 25
3.2.601Inv. nr. 26
3.2.979Inv. nr. 27
3.2.980Inv. nr. 28
3.1.81(film 9/10) Inv. nr. 29

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in