Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Heren van Putten en Strijen

3.19.43
C. Dekker
Nationaal Archief, Den Haag
1960
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.19.43
Auteur: C. Dekker
Nationaal Archief, Den Haag
1960
CC0

Periode:

1235-1459

Omvang:

0,70 meter; 153 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands. Een klein gedeelte is gesteld in het Latijn.

Soort archiefmateriaal:

Geschreven documenten, kennis van het middeleeuwse handschrift is noodzakelijk.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de heren van Putten en Strijen bevat onder stukken betreffende hun rechten, plichten en bevoegdheden tegenover de Hollandse graven, de Utrechtse bisschoppen en enkele andere omliggende heerlijkheden zoals tollen, de uitgifte van grond, bedijking en aktes van belening. Daarnaast bevat het ook stukken met betrekking tot het beheer van hun goederen zoals leenzaken, financiën en bedijking zoals lijsten van leenmannen, verschillende rentenboeken en afgehoorde rekeningen.

Archiefvormers:

  • Heren van Putten en Strijen, -1459

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Inhoud

Verantwoording van de bewerking

Met onderstaande inventaris werd in 1959 begonnen door drs. C. Dekker onder toezicht van drs. J. Fox, chartermeester bij de Derde Afdeling. Het volgende jaar smaakte Dekker het genoegen de inventaris te kunnen voltooien. Op advies van mr. B. van 't Hoff, rijksarchivaris, werden door Dekker enige stukken toegevoegd, die daar bij nader inzien niet thuishoorden maar bij de graven van Holland. Met enkele ingrepen moest het werkstuk daarom worden aangepast.

De regestenlijst en de concordansen zijn daarom weggelaten. Regesten kunnen desgewenst geraadpleegd worden in het bij inv. nr. 109 geciteerde werk van J.L. van der Gouw. Tot hulp van de gebruiker wordt wel in de rechter benedenhoek van de beschrijvingen verwezen naar een eventueel afschrift, daar de leesbaarheid daarvan die van de originele stukken verre overtreft.

Ordening van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in