Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Grafelijkheidsrekenkamer / Registers

3.01.27.01
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.27.01
Auteur: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
CC0

Periode:

1233-1815
merendeel 1446-1728

Omvang:

135,10 meter; 1031 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, Nederlands, Middelfrans en Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Voor het lezen van de oudste documenten is paleografische kennis vereist.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rekenkamer der Domeinen (ook wel Grafelijkheidsrekenkamer genoemd) was belast met het beheer van de domeinen in bezit van de Graven van Holland en na de Opstand van de Staten van Holland. Nadat in de jaren 1720-1727 bijna alle domeingoederen op veilingen waren verkocht, werd deze Rekenkamer in 1728 opgeheven. Het beheer van het restant ging over op het college van Gecommitteerde Raden, en het afhoren van de domeinrekeningen opgedragen aan de Rekenkamer ter Auditie.
Het archief bevat registers van ordonnanties en instructies over het beheer der financiën en domeinen; commissies (voor ambtenaren, plus verpachting van ambten); memorialen van allerhande zaken; appointementen en decreten en ordonnanties op de rentmeesters. Verder zijn er ingekomen resoluties van de Gecommitteerde Raden; correspondentie met overige bestuursorganen; ingediende rekesten en ingekomen brieven. Er zijn tevens stukken over het personeel van de Rekenkamer, de inkomsten der domeinen en de verkoop hiervan. Inzake het beheer van de domeinen in de verschillende kwartieren zijn er stukken per regio met onder meer gegevens over inspecties, verpachtingen en verkopingen. Ook zijn er stukken betreffende de Munt, de tollen en de strandvonderij.

Archiefvormers:

 • Grafelijkheidsrekenkamer
 • Rekenkamer der Domeinen van Holland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Na de opheffing van de Grafelijkheids Rekenkamer in 1728 ging het beheer van de domeinen over op de Gecommitteerde Raden van het Noorderkwartier, respectievelijk Zuiderkwartier; de domeinrekeningen werden na deze tijd afgehoord door de Rekenkamer ter Auditie.

Het beheer heeft sedert 1728 en in de Franse tijd bij de volgende colleges berust:

 • Raden en meesters van de Rekeningen der Domeinen van de Staten van Holland en West-Friesland, opgeheven bij resolutie van de Staten van 17 maart 1728.
 • Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, 17 maart 1728 - januari 1795.
 • Comité van Algemeen Welzijn uit de Provisionele Representanten van het volk van Holland, februari 1795 - maart 1796.
 • Provinciaal Comité van Holland, april 1796 - januari 1798.
 • Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig gewest Holland, februari 1798 - maart 1799.
 • Financiële Commissie van het voormalig gewest, april 1799 - 20 juni 1802.
 • Gedeputeerd Bestuur van Holland, 21 juni 1802 - juli 1805.
 • Raad van Financiën van het Departement Holland, augustus 1805 - mei 1807.
 • Landdrost van het Departement Maasland, juni 1807 - december 1810. (Bij de invoering van de Franse administratie werden alle domeinen in de Hollandse Departementen gebracht onder beheer van de Intendant des finances et du trésor public.)
 • Prefect van de monden van de Maas en directeur der belasting (liquidatie 1811 en 1812).
De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in