Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Grafelijkheidsrekenkamer / Registers

3.01.27.01
J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.01.27.01
Auteur: J.H. Hingman
Nationaal Archief, Den Haag
1875
CC0

Periode:

1233-1815
merendeel 1446-1728

Omvang:

135,10 meter; 1032 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Middelnederlands, Nederlands, Middelfrans en Frans

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten. Voor het lezen van de oudste documenten is paleografische kennis vereist.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Rekenkamer der Domeinen (ook wel Grafelijkheidsrekenkamer genoemd) was belast met het beheer van de domeinen in bezit van de Graven van Holland en na de Opstand van de Staten van Holland. Nadat in de jaren 1720-1727 bijna alle domeingoederen op veilingen waren verkocht, werd deze Rekenkamer in 1728 opgeheven. Het beheer van het restant ging over op het college van Gecommitteerde Raden, en het afhoren van de domeinrekeningen opgedragen aan de Rekenkamer ter Auditie.
Het archief bevat registers van ordonnanties en instructies over het beheer der financiën en domeinen; commissies (voor ambtenaren, plus verpachting van ambten); memorialen van allerhande zaken; appointementen en decreten en ordonnanties op de rentmeesters. Verder zijn er ingekomen resoluties van de Gecommitteerde Raden; correspondentie met overige bestuursorganen; ingediende rekesten en ingekomen brieven. Er zijn tevens stukken over het personeel van de Rekenkamer, de inkomsten der domeinen en de verkoop hiervan. Inzake het beheer van de domeinen in de verschillende kwartieren zijn er stukken per regio met onder meer gegevens over inspecties, verpachtingen en verkopingen. Ook zijn er stukken betreffende de Munt, de tollen en de strandvonderij.

Archiefvormers:

  • Grafelijkheidsrekenkamer
  • Rekenkamer der Domeinen van Holland

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De Grafelijkheids Rekenkamer, ook wel Rekenkamer der Domeinen genoemd, is door Filips 'De Goede' hertog van Bourgondië in 1446 opgericht.(

T.S. Jansma , Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens hertog Philips van Bourgondië (Utrecht 1932)

)Zij was belast met het toezicht op het beheer van de grafelijke domeinen. Aanvankelijk strekte haar competentie zich uit over Holland en Zeeland, maar ten tijde van Karel V werden de bevoegdheden van dit college uitgebreid tot Friesland, Utrecht, Overijssel, Groningen en Drenthe; na de opstand werd het rechtsgebied beperkt tot het gewest Holland(

J. Smit, bijdrage tot de geschiedenis van de in 1572 uitgeweken Hollandse Regeringscolleges en de restitutie van hun archieven in: Nederlands Archievenblad, 35 (1927/28), blz. 31-48 en 173-194

)
.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in