Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VROM / Raad voor het Milieubeheer

2.17.12
A.J.L. van der Hoek
Nationaal Archief, Den Haag
1999
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.17.12
Auteur: A.J.L. van der Hoek
Nationaal Archief, Den Haag
1999

CC0

Periode:

1993-1996

Omvang:

1.30 meter; 166 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De Raad voor het Milieubeheer (RMB) is in 1993 opgericht als opvolger van de Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (CRMH). De kerntaak van de RMB was het uitvoeren van onderzoek en uitbrengen van advies op het gebied van milieubeheer. Het archief bevat neerslag voortgekomen uit de organisatie en taken van de RMB, als uitgebrachte en niet-uitgebrachte adviezen en publicaties van onderzoeken.

Archiefvormers:

  • Raad voor het Milieubeheer

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De bewerking van het archief had plaats gedurende de periode maart-juli 1999 en de inventaris kwam in augustus gereed. De omvang van het archief bedroeg vóór de bewerking 1,5 meter en na de bewerking 1 meter, hetgeen neerkomt op een vernietiging van 1/3 deel. Vernietigd zijn de dubbele exemplaren en de bescheiden van eenvoudige aard, waaronder aanbiedingsbrieven en stukken ter kennisname. Deze stukken zijn vernietigd op basis van de vernietigingslijst VROM, onderdeel Bedrijfsvoering, vastgesteld bij Besluit van Minister WVC van 4 november 1993 nr. A.93.934 gepubliceerd in de Staatscourant van 21 december 1993 nr.445.

De notulen van het Presidium zijn niet aangetroffen. Kennelijk zijn deze nooit opgemaakt omdat uit de agenda's blijkt dat ze niet in de vergaderingen werden behandeld. Van het Stafoverleg zijn de notulen en agenda's over 1994 niet aangetroffen en dit geldt ook voor enkele notulen en agenda's uit 1995 en 1996.

Van de plenaire notulen is een exemplaar niet aangetroffen. Ook zijn er van enkele projectgroepen geen notulen en agenda's aangetroffen, zoals bij de Projectgroep Joint Implementation, de Projectgroep Milieugebruiksruimte, de Projectgroep dtt-methode en de Projectgroep Lange Termijn Milieubeleid. Deze projectgroep was een voortzetting van de CRMH-Commissie Lange Termijn Milieubeleid en bracht eind 1993 haar tweede rapport uit. Van de Projectgroep Biodiversiteit is slechts één agenda aangetroffen.

Na de bewerking zijn de bescheiden ingedeeld in enerzijds stukken betreffende het organisme, omvattende de instelling, samenstelling en werkwijze van de Raad zoals notulen, agenda's en vergaderstukken en anderzijds stukken betreffende de taak, omvattende de adviezen en verslagen van onderzoeken, welke door de Raad of externe instelling zijn verricht.

De adviezen omvatten notulen, agenda's en vergaderstukken van een voorbereidende projectgroep en het uitgebrachte advies met één of meer bijlagen. Deze bijlagen bevatten meestal de adviesaanvraag door de Minister.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in