Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Beden Generaliteit

1.01.01.03
R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.03
Auteur: R. Bijlsma, C.H. van Marle
Nationaal Archief, Den Haag
1976

CC0

Periode:

1576-1581

Omvang:

0.30 meter; 49 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven documenten. De Nederlandse stukken van voor ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de Oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Bevat stukken betreffende financiële zaken en belastingheffing afkomstig van de Kamer der Beden en de tresorier-generaal en ontvanger-generaal der beden van de Staten-Generaal uit de periode 1577-1581

Archiefvormers:

  • Kamer der Beden van de Generaliteit (1577-1581)
  • Tresorier-Generaal der Oorlogen, Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Zie voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de archiefvormer de algemene inleiding 1.01.01.00.

1577 jan. 29, 30 In de resoluties van de Staten Generaal wordt melding gemaakt van “Messieurs commis à la Chambre des Aydes”.
1577 februari 11In de resoluties van de Staten Generaal wordt melding gemaakt van “I’Instruction faicte pour la Chambre des Aides”; deze instruktie is waarschijnlijk nooit in werking getreden. (Concept - instruktie zie III - 1 van deze inventaris,afschrift in Valerius: Acta Statuum Belgii).
1577 maart 26In de resoluties van de Staten Generaal wordt de samenstelling van de “Chambre des Aydes” besproken.
1577 april 15Waarschijnlijk is op deze datum de instruktie opgesteld; zie hiervoor: “Extraict hors I’instruction de la Chambre des Aydes datée du XVme d’AvriI 1577”. (III-2 van deze inventaris).
1578 juni (eind)De bevoegdheden van de kamer betreffende de uitgaven te bestrijden uit de “Aydes et moyens generaux” worden vastgelegd. Bovendien wordt er een plan opgesteld, waarin de kamer der beden samengevoegd zou worden met het College van de financiën en domeinen van Zijne Majesteit.(Zie III - 38 van deze inventaris).
1578 juli Het bovengenoemde plan wordt door de Staten Generaal besproken; het wordt echter niet uitgevoerd. (Zie resoluties Staten Generaal dd. 27 juli 1578, 21 augustus 1578, 21 en 23 september 1578 en november 1578).
1580 oktober 20 Uit de resoluties van de Staten Generaal blijkt dat toen de Staten Generaal naar het noorden gingen, de kamer der beden achterbleef. De Staten Generaal benoemen tijdens hun vergaderingen in Amsterdam en ‘s-Gravenhage telkens personen om de financiële bescheiden te verifiëren.
1581 juli 20In een resolutie van de Staten Generaal wordt vermeld: “Le greffier de Ia Chambre des Aydes Joseph Saroels avec les aultres commis de ladite chambre”. Men kan hieruit opmaken dat de Kamer der Beden is blijven bestaan tot de Staten Generaal in begin augustus 1581 uiteen gingen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in