Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Regeeringsarchieven (algemene inleiding)

1.01.01.00
R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1926
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.01.00
Auteur: R. Bijlsma
Nationaal Archief, Den Haag
1926
CC0

Periode:

1567-1588

Omvang:

totaal 4,6 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands en in het Frans.

Soort archiefmateriaal:

Normale gedrukte en geschreven documenten, geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit document is een algemene inleiding op de zgn. Regeeringsarchieven der Geünieerde en der Nader Geünieerde Nederlandse Provinciën, gevormd in de periode september 1567 - mei 1588, toegangen 1.01.01.01 t/m 1.01.01.06 en 1.01.01.08 t/m 1.01.01.11.

Archiefvormers:

 • Staten-Generaal, 1576-1588
 • Gouverneur-Generaal Matthias, Aartshertog van Oostenrijk, en de Raad van State nevens hem, 1578-1581
 • Kamer der Beden van de Generaliteit: Tresorier-Generaal; Ontvanger-Generaal der Beden van de Generaliteit, 1576-1581
 • Gedeputeerden der Provinciën; College van de Nader-Geünieerde Provinciën, 1578-1581
 • Generale Landraad [1581-1582]; François, Hertog van Anjou en de Raad van State nevens hem [1582-1583], 1581-1583
 • Gemachtigden tot het Beleid der Financiën en Beden [1582]; Kamer der Beden [1582-1584], (1577), 1582-1584
 • De Landraad aan de oostzijde der Maze, 1581-1584
 • Gedeputeerden van de Geünieerde Provinciën aan de Oostzijde der Maze, 1583
 • Raad van State, 1584-1586
 • Gouverneur-Generaal Graaf van Leycester en de Raad van State nevens hem, 1586-1588
 • Kamer van de Tresorie dezer Landen [1586], Kamer van Financiën en Domeinen [1586], Kamer van de Tresorie [1586-1588], 1586-1588

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschikbaarheid van kopieën

Verwante archieven

Literatuurlijst

Baelde, M.; De collaterale raden onder Karel V en Philips II (1531-1578). Brussel, 1965.

Bor, P. Christiaansz.; Nederlandsche oorlogen. Amsterdam, 1679.

Borchgrave, E.; Daniël Borchgrave 1550-1590. Gent- Den Haag, 1898.

Bruce, J.; Correspondence of Leycester 1585-1586. Londen, 1844.

Bussemaker, Th.; Verslag van een onderzoek te Lissabon/Brussel naar archivalia. Den Haag, 1905.

Bijlsma, R.; Over de audience der Nederlandsche regering mei - augustus 1581. Nederlands Archievenblad 1924- 1925.

Essen, L. van der; Alexandre Farnese, prince de Parme gouverneur-general des Pays Bas (1545-1592). Brussel, 1933.

Fontaine, D.F.M.; De Raad van State, zijn taak, organisatie en werkzaamheden in de jaren 1588- 1590. Groningen, 1955.

Gachard, L.; Correspondance de Philippe II sur les affaires des Pays Bas. Brussel, 1848- 1851, voortgezet door L. Lefévre, Brussel, 1940-1953.

Gachard, L.; Correspondance de Marguérite d'Autriche, duch. de Parme avec Philips II. Brussel, 1867.

Gachard, L.; Actes des Etats - Généraux des Pays-Bas 1576- 1580. Brussel, 1861 - 1866.

Gachard, L.; Relation des troubles de Gand sous Charles Quint. Brussel, 1846.

Gachard, L.; Correspondance du duc d'Albe sur les affaires de Pays Bas. Brussel, 1850.

Gachard, L.; Notice sur le conseil des troubles, institué par le duc d'Albe. Uit: Etudes et Notices historiques I, p. 168.

Heeringa, K.; Beschrijving eener verzameling stukken afkomstig van Mr. Jan van der Warck. V.R.O.A. 1919.

Hoynck van Papendrecht; Analecta Belgica. 's-Gravenhage, 1743.

Japikse, N.; Resolutiën der Staten Generaal 1576-1588. R.G.P.26.

Jonge, J.C. de; Verhandelingen en onuitgegeven stukken. Delft- Den Haag - Amsterdam, 1825 - 1827.

Kervijn de Volkaersbeke, Ph.; Les troubles des Pays-Bas 1577- 1584. Gent, 1847.

Kluit, A.; Historie der Nederlandsche Staatsregeering tot aan het jaar 1795. Amsterdam, 1802- 1805.

Lefévre, L.; Correspondance du Philippe II sur les affaires des Pays-Bas; deel 1, 1577- 1580; Brussel 1940. Deel II, 1580- 1584. Brussel 1953. Dit is een voortzetting van de uitgave van L. Gachard.

Marneffe, E. de; Inventaire sommaire des Papiers d'Etat et de l'Audience, conservées aux Archives générales du Royaume à Bruxelles. Brussel, 1906.

Marx, E.; Studien zur Geschichte des Niederländische Aufständes. Leipzig, 1902.

Muller, P.L.; Geschiedenis der regeering in de Nader geünieerde provinciën tot aan de komst van Leycester, 1579- 1585. Leiden, 1867.

Pater, J.C.H. de; De Landraad bewesten Maze tot de komst van Anjou. Bijdrage voor vaderlandse gesch. P.V. dl. 8 en 9.

Pater, J.C.H. de; De Raad van State nevens Matthias (1578-1581). 's-Gravenhage, 1917.

Pirenne, H.; Histoire de Belgique, deel I en II. Brussel, 1948 - 1949.

Poullet, E. en Ph. Piot; Correspondance de Cardinal de Granvelle, 1565 - 1586. Brussel, 1877- 1896.

Riemersma, J.C.; Religious factors in early Dutch capitalism 1550 - 1650. 's-Gravenhage, 1967.

Riemsdijk, jhr. Th. van; De griffie van haar Hoogmogenden. 's-Gravenhage, 1885.

Rio, M.A. del; Mémoires sur les troubles.

Valerius, W.; Acta statuum Belgii; in A.R.A., Den Haag, collectie Musschenbroek, nrs. 3-5.

Veen, J.S. van; Briefwisseling van Margaretha van Parma en Charles de Brimeu. Arnhem, 1914.

Verhofstad, K.J.W.; De regering der Nederlanden in de jaren 1555 - 1559. Nijmegen, 1937.

Wauters, A.; Mémoires de Viglius et d' Hopperus sur le commencement des troubles des Pays-Bas. Brussel - 's-Gravenhage, 1858.

Wind, S. de; Mededeling omtrent een bundel autographen uit de XVIe eeuw, deels in cijferschrift vervat en berustende op het provinciaal archief van Zeeland; archief uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1e deel, 3e stuk.

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in