Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zuylen van Nijevelt, van suppl. 4

2.21.179.03
S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1947
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.179.03
Auteur: S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1947

CC0

Periode:

1311-1876

Omvang:

2.70 meter; 37 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk stukken afkomstig van Hugo van Zuylen van Nijevelt (1781-1853); diverse stukken en correspondentie uit de periode van zijn ambassadeurschap in Constantinopel en zijn latere ministerschap van Buitenlandse Zaken. Daarnaast zijn er enkele stukken van persoonlijke aard van familieleden te vinden, en oudere inventarissen van het familiearchief.

Archiefvormers:

  • Van Zuylen van Nijevelt
  • Hugo van Zuylen van Nijevelt (1781-1853)
  • Hugo Ferdinand. van Zuylen van Nijevelt (1854-1940)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in