Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zijll, van

1.10.88
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.88
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930
CC0

Periode:

1430-1666

Omvang:

1,03 meter; 173 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

De stukken zijn grotendeels geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van ambtelijke en persoonlijke aard afkomstig uit het bezit van Philips van Zijll (1583-1637), ontvanger van de gemene middelen te Hulst 1655-1666: het betreft voornamelijk stukken van. Joost van Zijll, secretaris, ontvanger der verpondingen en griffier van het Leenhof van Vianen. In het archief zijn onder meer charters te vinden uit de periode 1430-1572 en transportbrieven betreffende land en goederen onder het Leenhof van Vianen.

Archiefvormers:

 • Van Zijll
 • Van Rysenborch
 • Luntius
 • Van Rodenburgh
 • Van Everdingen
 • Blom
 • Willem Claesz. van Zijll
 • Pelgrum Willemsz. van Zijll
 • Willem Pelgrumsz. van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Heyltgen Joostendr. van Brederode
 • Joost van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Johannes van Zijll
 • Frans van Zijll
 • Abraham van Zijll

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Stamboom

Geschiedenis van het archiefbeheer

Bij het archief van den Raad van State bevond zich eene verzameling stukken, die op het Rijksarchief tijdelijk beschreven was geweest bij de zoogenaamde "Verspreide collecties" (Kamer 43, nos. 56-58), doch op aanwijzing van jhr. mr. Van Riemsdijk bij het archief van genoemd college was geplaatst. Een gedeelte der stukken was door hem voorloopig beschreven op eene lijst, waarop hij aangeteekend had: "Vermoedelijk uit het archief van den Raad van State en afkomstig van Philips van Zijll, ontvanger van de gemeene middelen te Hulst, op wiens goederen in 1666 wegens zijne insolventie beslag werd gelegd."

De aanwijzing van den heer Van Riemsdijk vindt bevestiging in eene opgave, die voorkomt in den 18den-eeuwschen Inventaris van het archief van den Raad van State; in dezen inventaris staat bij de afdeeling: "Charters, documenten en papieren in de kassen in het Groote vertrek naast de Raadkamer 3e kas loquet 1", de volgende aanteekening: "N.B. In deese kasse op de bovenste. plank leggen verscheiden oude transport- en leenbrieven van diversche jaaren van boomgaarden en landerijen, geleegen onder Asperen, Vianen, Workum etc. beneevens eenige papieren., waarvan de meeste seer defect en. door bederf genoegsaam onleesbaar zijn, alles relatif tot den boedel van zeekere Van Zijll. N.B. Uit deselve blijkt, dat er een Van Zijll geweest is ontfanger over Hulst en Hulsterambacht en een J. van Zijll, secretaris te Vianen."

De verwerving van het archief

De rechtstitel is (nog) onbekend

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in