Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zijll, van

1.10.88
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.88
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930

CC0

Periode:

1430-1666

Omvang:

1.03 meter; 173 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

De stukken zijn grotendeels geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van ambtelijke en persoonlijke aard afkomstig uit het bezit van Philips van Zijll (1583-1637), ontvanger van de gemene middelen te Hulst 1655-1666: het betreft voornamelijk stukken van. Joost van Zijll, secretaris, ontvanger der verpondingen en griffier van het Leenhof van Vianen. In het archief zijn onder meer charters te vinden uit de periode 1430-1572 en transportbrieven betreffende land en goederen onder het Leenhof van Vianen.

Archiefvormers:

 • Van Zijll
 • Van Rysenborch
 • Luntius
 • Van Rodenburgh
 • Van Everdingen
 • Blom
 • Willem Claesz. van Zijll
 • Pelgrum Willemsz. van Zijll
 • Willem Pelgrumsz. van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Heyltgen Joostendr. van Brederode
 • Joost van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Johannes van Zijll
 • Frans van Zijll
 • Abraham van Zijll

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De aanteekening in den inventaris van den Raad van State voegt bij den naam van den ontvanger Van Zijll geen voornaam toe. Personen van dezen naam, die als ontvanger der gemeene middelen te Hulst gefungeerd hebben. zijn geweest: Frans van Zijll 1647-1655 en diens zoon Philips van Zijll 1655-1666. Betreffende Frans van Zijll komen ook bescheiden in het archief van den Raad van State voor. De inventaris vermeldt onder: Kas 4 loquet 16 no. 12 "Eenige stukken rakende het insolvente comptoir van Van Zijll in leven ontfanger van de gemeene middelen te Hulst. Verdragen met desselfs weduwe ingevolge resolutie Raad van State 25 November 1662 ..............."

Van de hieronder beschreven verzameling mogen wij echter aannemen, dat zij afkomstig is van Philips van Zijll. In de eerste plaats wijst daarop de aanwezigheid van een stuk, dat gedateerd is 1666; en voorts blijkt uit bescheiden in het archief van den Raad van State, dat de papieren van Philips van Zijll in den zomer van 1666 in beslag zijn genomen en opgezonden naar Den Haag. Bij resolutie van 10 Juli 1666 heeft de Raad van State den commies der financiën Jasper van der Haer opgedragen de papieren, meubelen enz., aanwezig in het comptoir en woonhuis van Van Zijll, te inventariseeren. De inventaris, opgemaakt ten overstaan van burgemeester en schepenen van Hulst op 19 Juli 1666, is in het archief van den Raad van State aanwezig. ( Inv. no 2114. ) Bij resolutie van 30 Juli 1666 heeft die Raad den ontvanger Philips van Zijll ontslagen en gelast, dat de stukken, door Van der Haer overgezonden, gesteld zouden worden in handen van den thesaurier-generaal.

Stamboom

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in