Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zijll, van

1.10.88
E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.10.88
Auteur: E. Hoogendijk
Nationaal Archief, Den Haag
1930
CC0

Periode:

1430-1666

Omvang:

1,03 meter; 173 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

De stukken zijn grotendeels geschreven in het gotische cursiefschrift, met name in de oud-Hollandse klerkencursief.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat stukken van ambtelijke en persoonlijke aard afkomstig uit het bezit van Philips van Zijll (1583-1637), ontvanger van de gemene middelen te Hulst 1655-1666: het betreft voornamelijk stukken van. Joost van Zijll, secretaris, ontvanger der verpondingen en griffier van het Leenhof van Vianen. In het archief zijn onder meer charters te vinden uit de periode 1430-1572 en transportbrieven betreffende land en goederen onder het Leenhof van Vianen.

Archiefvormers:

 • Van Zijll
 • Van Rysenborch
 • Luntius
 • Van Rodenburgh
 • Van Everdingen
 • Blom
 • Willem Claesz. van Zijll
 • Pelgrum Willemsz. van Zijll
 • Willem Pelgrumsz. van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Heyltgen Joostendr. van Brederode
 • Joost van Zijll
 • Cornelis van Zijll
 • Johannes van Zijll
 • Frans van Zijll
 • Abraham van Zijll

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

De inventarisatie der verzameling Van Zijll, waarvan de beschrijving thans volgt, leverde moeilijkheden. op, doordat met die bescheiden vermengd waren papieren, waarvan met zekerheid bleek, dat zij niet tot het archief van den Raad van State behoorden, maar op het Rijksarchief tusschen de verzameling-Van Zijll waren geraakt. Bij deze papieren van andere herkomst waren onder meer enkele stukken, behoorende tot de Nassausche domeinarchieven (Grafelijkheid Buren). Ook is wellicht een enkel stuk, behoorende tot het eigenlijk archief van den Raad van State, bij de Van Zijll-papieren gekomen. Gepoogd is, zoo goed mogelijk de in 1666 in beslag genomen collectie te zuiveren, waartoe meestal met den inhoud der hier beschreven bescheiden te rade moest worden gegaan.

Eerder gepubliceerd in: Inventarissen Rijksarchieven (IRA) III (1930) 3-30

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in