Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Admiraliteiten / Bisdom

1.01.47.21
J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.01.47.21
Auteur: J. de Hullu
Nationaal Archief, Den Haag
1924

CC0

Periode:

1525-1793

Omvang:

21.75 meter; 303 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte teksten. De Nederlandstalige stukken van vóór ca. 1700 zijn geschreven in het gotische cursiefschrift.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Deze verzameling stukken betreffende zee-en admiraliteitszaken is afkomstig van Mr. Jacob Bisdom, diens schoonzoon Mr. Gerard Daniel Denick, zijn zoon Mr. Dirk Rudolf Wijckerheld Bisdom, allen advocaat-fiscaal geweest bij de Admiraliteit op de Maze in de periode (1744-1785). De laatste was tevens lid van het Departement der marine van Zijn Hoogheid (1782-1785).
Het archief is verdeeld in zes hoofdgroepen, te weten Zeewezen in het algemeen; Admiraliteit op de Maze; Admiraliteiten te Amsterdam, in Zeeland, in West-Friesland en het Noorderkwartier en in Friesland; handel, visserij en nijverheid; koloniën; en betrekkingen met vreemde mogendheden.
Het bevat onder andere resolutiën, ordonnantiën, plakkaten, publicatiën, retroacta, etc. van de Staten Generaal en de Admiraliteit op de Maze vanaf 1563, stukken betreffende "het zeevolk", bouw en uitrusting van schepen, financiën, convooien, in- en uitvoerrechten, juridische zaken en kaapvaart en enkele stukken betreffende de Vierde Engelse Oorlog.

Archiefvormers:

 • College ter Admiraliteit op de Maze
 • College ter Admiraliteit op de Maze, Advocaat-Fiscaal
 • College ter Admiraliteit op de Maze, Tweede Equipagemeester
 • Departement van Marine van Zijne Hoogheid, Lid
 • Willem V, Prins van Oranje, Departement van Marine, Lid
 • Bisdom
 • Gerard Daniel Denick

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in