gahetNA in het Nationaal Archief

1e Divisie / 1e Legerkorps

3.09.18
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.09.18
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1984
CC0

Periode:

1859-1941
merendeel 1873-1941

Omvang:

10,20 meter; 287 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Staf van de 1e Divisie, het 1e Legerkorps op voet van vrede en op voet van oorlog en van het Regelingsbureau van het 1e Legerkorps bevatten voornamelijk agenda's en correspondentie betreffende diverse onderwerpen, zoals personele aangelegenheden, voorlichting en propaganda, ceremoniële aangelegenheden, (herhalings)oefeningen, opleidingen, wielrijders, zadelmakers, wapens en munitie, krijgstucht, capitulanten en chemische oorlogsvoering. Verder o.a. stukken betreffende de Geneeskundige en Veterinaire Dienst en de drinkwatervoorziening in het gebied achter de Hollandse Waterlinie in 1939-1940.

Archiefvormers:

  • Staf van de 1e divisie / het 1e Legerkorps op voet van vrede
  • 1e legerkorps als organisatie op voet van oorlog
  • Het Regelingsbureau van het 1e legerkorps

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

Van de in deze inventaris beschreven archieven bevond zich een deel (ca. elf strekkende meter ) in het Centraal Archievendepot van het ministerie van Defensie en een ander deel (ca. twee strekkende meter) bij de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief. Wanneer de betreffende functionarissen deze archieven hebben ingeleverd is niet bekend. Mogelijk zijn zij na de capitulatie op 15 mei 1940 reeds geheel of gedeeltelijk overgebracht naar het zgn. Weermachtsarchief, dat in 1940 door de Duitse bezetter werd opgericht voor het inzamelen van de archieven van alle tot de voormalige Nederlandse krijgsmacht behoord hebbende onderdelen. De kans is groot dat tijdens de gevechten van mei 1940 of kort daarna delen van de hier beschreven archieven zijn vernietigd. In 1956 heeft het Archief Koninklijke Landmacht, de opvolger van het voornoemde weermachtsarchief, bijna 200 strekkende meter aan archivalia, waaronder stukken van de divisies van vóór 1918, overgedragen aan de Rijksarchiefdienst. Deze werden aanvankelijk in het hulpdepot in Schaarsbergen geplaatst, maar later overgebracht naar het nieuwe gebouw van het Algemeen Rijksarchief. Het is waarschijnlijk dat de twee strekkende meter archief dat zich bij de Derde Afdeling van het Algemeen Rijksarchief bevond, deel uitmaakte van de grote hoeveelheden archivalia die in 1956 door het archief Koninklijke Landmacht aan de Rijksarchiefdienst werden overgedragen.

De verwerving van het archief

Overbrenging van een overheidsarchief

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in