Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

1e Divisie / 1e Legerkorps

3.09.18
CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1984
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.09.18
Auteur: CAD-Defensie
Nationaal Archief, Den Haag
1984
CC0

Periode:

1859-1941
merendeel 1873-1941

Omvang:

10,20 meter; 287 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De archieven van de Staf van de 1e Divisie, het 1e Legerkorps op voet van vrede en op voet van oorlog en van het Regelingsbureau van het 1e Legerkorps bevatten voornamelijk agenda's en correspondentie betreffende diverse onderwerpen, zoals personele aangelegenheden, voorlichting en propaganda, ceremoniële aangelegenheden, (herhalings)oefeningen, opleidingen, wielrijders, zadelmakers, wapens en munitie, krijgstucht, capitulanten en chemische oorlogsvoering. Verder o.a. stukken betreffende de Geneeskundige en Veterinaire Dienst en de drinkwatervoorziening in het gebied achter de Hollandse Waterlinie in 1939-1940.

Archiefvormers:

  • Staf van de 1e divisie / het 1e Legerkorps op voet van vrede
  • 1e legerkorps als organisatie op voet van oorlog
  • Het Regelingsbureau van het 1e legerkorps

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Index

144149151153227139140142145148150151152153154158159164165168169175177182199214225278280282139140145148149158162167168170171177181182183185187188189190191197198212216218224229239138139142143147149152154158188189190191226153168169170192140149155156171195198199213215220152153154222278284285139141142144159214220222223227194195196197199201202203205206207208209210211214220221222223224225227240141142143148149150151154159164166168171214217229236238239241242282138139140143145147162165195207212218220221222223226238239279153188189193218156157138140147157212214216221229151188138139149214228-242151152153167168170171215216222226227153162166167171224226227280140148151159161162164177181187188189216235236242279280281139142143147148149151152153211227279139149153163169175187189199201213224227146159160184148149150151153170215218223279280169171280282284286138139143144157162164171198199200201211212213222225143144162195214221138151153168214216241144145153157158165169170171176178186188189190191192213227139140151161164167169171181184185187190148149177178188283228138139142153178180181184186187211216222236280283142216224225226154164167221198139151171149171221222224227141142143145147148149150152154158168169170171191205212213215216218224226148151171214220225239228-242280138139140142143144148153154157164165167168170171177184185186187188192212219220224226227140142153168170171188189171218162214215216217222225280144151152153155188194209211213221222228-242161221152154159163165171177187211213214215221227230278282139140141142143144145146147148149150151154157158168169171220227280228-242138149151157163164165171193195196198200204205206210211214215216217218220222223224226227230278280284285139140143195199207220179183187149150152153168170171172176179180181183185186187189190197198200209212213214223227230231232239278279139142197212217227236146147150151157170171188282140153190191156157155169170171172-192243279283146160161164168169170171172-192149169172-192139169170171172-192170171172-192212224225227138139140142143157167170171183205212213225228169170178228143144146148149151152153158159160161163164165166168169170171190193197198200204205207210213214218220222223225227228231238153154162164169190196170-192138139187190230138141142148149151152153168171216225227139145146147148150151153154157160163164166167168169170171177212213214215217218227235236241242139140142143144145149154190216138139140142143144145147149150151152154158159160161165170179187205206213217227238139143144149151170171225153169170171191139140142144146148149153154157158160161162163164165166167168169170176177178179183185187189190191192212216217218222227234243158179211212213216222223227139141144150167168177179180181187190197198212213216217280281160162163164166168169170171184185186190191212213219222223224225226243278279139155159163164171191212217221222227283146147148149150151157211215141163139144145149158169181182206212221142143144146148149151152158160167168170171189191206208212213214217220224226142144146147148149150151152153154162169171216223280228-242168186190228-243139149153157138151156138139159214220139141144150151159166168189209213214218221222224225226227140151154142150164165142154155156159161166170171180197198199210212215216218219221222227236279280283152169171177178180181190210213215223225283142157168171215227149150151153158169170172176181183186189192229237279148152163171178181182185186198211216224228-242143146147158222155156158165166167168195197205210213216217219220221222223224229279283150151165175178181183184185186187188190192194215231239241282225179191157159160161162164166169170171179180181182183185186188189190191212213214215216217223236280282138139140147171174180181191236238239240243156197198206210212213220222140148139155156157174212213139186243148149171189190218219

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Verversen Geef de karakters in die u in de afbeelding ziet. Neem de tekens uit het bovenstaande figuur over. Wanneer de tekens niet duidelijk zijn, kunt u het formulier verzenden om een nieuw figuur weer te geven. De tekens zijn niet hoofdlettergevoelig.  Schakel over naar audio verificatie.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in