Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

ACWW

2.27.28
C. de Quaasteniet
Nationaal Archief, Den Haag
2008
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.27.28
Auteur: C. de Quaasteniet
Nationaal Archief, Den Haag
2008

CC0

Periode:

1934-1996

Omvang:

14.60 meter; 758 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat o.a. stukken betreffende de organisatie van de Commissie. Daarnaast stukken rondom de advisering - binnen de regels van de Warenwet - betreffende o.a. diverse voedselproducten, verpakkingen, productveiligheid, genotsmiddelen, speelgoed en textiel.

Archiefvormers:

  • Adviescommissie Warenwet (ACWW), 1934-1996

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

De adviescommissie heette formeel eerst Commissie bedoeld in artikel 17 van de Warenwet.

Zij werd op voordracht van de Ministers van Arbeid en van Landbouw, Nijverheid en Handel ingesteld bij Koninklijk Besluit no. 45 van 13 maart 1920, zoals opgenomen in de Staatscourant no. 2055 van 18 maart 1920.

Volgens artikel 3 diende de commissie de Minister op verzoek van raad over ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur, die moesten worden genomen op grond van één van de artikelen 14, 15, 16 en 23 van de Warenwet.

In 1939 waren er enige toevoegingen in het instellingsbesluit bij de besluiten van 3 februari 1939 en 5 juni 1939. Deze toevoegingen betroffen de toegangsrechten tot de vergaderingen, de zittingsduur van de leden, en bepalingen met betrekking tot het omgaan met ontwerpen-Algemene Maatregelen van Bestuur.

Op 4 mei 1956 is de commissie door de toenmalige minister J.G. Suurhoff geïnstalleerd en heette vanaf die dag Adviescommissie Warenwet.

De manier van werken bleef na deze herstart ongewijzigd. Naast plenaire vergaderingen waren er vergaderingen in subcommissieverband. Deze subcommissies behandelden bepaalde onderwerpen afzonderlijk en werden soms bijgestaan door uit het midden gekozen werkgroepen. Volgens artikel 6 kon de commissie externe deskundigen uitnodigen zodat in de vergadering ook hun mening kon worden gehoord. Ter ondersteuning van de organisatie van de commissie was er een secretariaat en het Dagelijkse Bestuur.

Als gevolg van mutaties in het adviesstelsel is de Adviescommissie Warenwet op 6 september 1988 opnieuw geïnstalleerd. Er werden toen nieuwe afdelingen gevormd met de benamingen Food en Non-Food. Maar er waren ook zaken die in subcommissieverband in behandeling bleven en dus over de Adviescommissie Warenwet nieuwe stijl heenliepen. Voorbeelden daarvan zijn de subcommissies voor Toxiciteit en voor Cosmetica.

Eind 1995 werden er plannen bekend gemaakt betreffende de toekomst van de adviescommissie. Door een vorig kabinet was er een wetsvoorstel opgesteld, de zogenaamde Woestijnwet, dat als doel had bijna alle bestaande adviesorganen per 1 januari 1997 op te heffen. In dit wetsvoorstel werd uitvoering gegeven aan het door de Tweede Kamer opgestelde Rapport "Raad op Maat", waarin werd voorgesteld de meeste adviesorganen op te heffen. Op 3 december 1996 was de laatste vergadering van de Afdelingen Food en Non-Food en daar mee viel het doek voor de Adviescommissie Warenwet.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in