Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aardenne, van

2.21.312
A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.312
Auteur: A.M. Kwakernaak, H.J.Ph.G. Kaajan
Nationaal Archief, Den Haag
2004

CC0

Periode:

1954-1995
merendeel 1959-1995

Omvang:

6.50 meter; 352 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

G.M.V. (Gijs) van Aardenne was voor de VVD minister van Economische Zaken in de kabinetten Van Agt I (1977-1981) en Lubbers I (1982-1986). Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- en machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 november 1989).
Veel van zijn persoonlijke archivalia bevinden zich nog in privé-bezit. Derhalve bestaat dit archief grotendeels uit stukken, die Van Aardenne uit hoofde van zijn maatschappelijke functies heeft ontvangen en opgemaakt. Tevens bevat het archief krantenknipsels, tijdschriftartikelen en ingekomen rapporten van derden.

Archiefvormers:

  • G.M.V. van Aardenne

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Levensloop

Gijsbert Michiel Vredenrijk van Aardenne werd op 18 maart 1930 in een vrijzinnig Nederlands Hervormd gezin geboren te Rotterdam, als zoon van Michiel Vredenrijk van Aardenne en Wilhelmina Petronella Heykoop. Na het behalen van het diploma Gymnasium B ging hij in 1947 Wis- en Natuurkunde studeren aan de Rijksuniversiteit te Leiden. Deze studie rondde hij in 1955 met een doctoraal examen af. Een jaar later huwde hij te Leiden op 22 september 1956 met Marijke Hillegonda Eerligh en vestigde hij zich in Dordrecht. Uit dit huwelijk werden twee zonen en twee dochters geboren. In voornoemde stad was hij in de periode van 1 september 1957 tot en met 31 december 1970 in diverse functies werkzaam bij het familiebedrijf Koninklijke Staal Fabrieken Penn & Bauduin N.V. te Dordrecht, het laatst vanaf 1968 als directeur.

In deze periode was hij vanaf 1964 tot 1972 lid van de gemeenteraad van Dordrecht voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), waarvan van 2 juli 1970 tot 18 februari 1971 als wethouder van volksgezondheid, recreatie en sport. Vanaf datzelfde jaar werd hij bovendien fractievoorzitter van de VVD in Dordrecht, een functie die hij tot 1972 zou bekleden. Sinds 18 februari 1971 was hij met een korte onderbreking dat jaar achtereenvolgens tot 19 december 1977 lid van de Tweede Kamer. Hieraan kwam toen een einde door zijn benoeming als minister van Economische Zaken in het kabinet Van Agt I (19 december 1977 - 11 september 1981). Op 22 februari 1980 werd hij bovendien voor enkele weken benoemd tot interim minister van Financiën. Aan het einde van de parlementaire periode keerde hij niet terug in het kabinet Van Agt II (11 september 1981 - 29 mei 1982). Dit kabinet zag zich na een regeerperiode van slechts zes maanden genoodzaakt om zijn ontslag aan te bieden door een onoverbrugbaar meningsverschil tussen het CDA en D66 en PvdA anderzijds over het sociaal-economisch beleid wat op 12 mei 1982 leidde tot een kabinetscrisis. Deze interne tegenstelling was aanleiding voor de PvdA om uit het centrumlinkse kabinet-Van Agt II te stappen. Het minderheidskabinet-Van Agt III, bestaande uit de overgebleven coalitiepartners CDA en D66, bleef aan tot de tussentijdse verkiezingen van 8 september 1982.

In de tussentijd was Van Aardenne ambteloos burger en vervulde hij diverse functies en commissariaten in het bedrijfsleven. Op 27 augustus 1981 werd hij weer lid van de Tweede Kamer om vervolgens in het kabinet Lubbers I (4 november 1982 - 14 juli 1986) weer terug te keren op zijn oude post als minister van Economische Zaken. Deze functie combineerde hij met het vice-ministerpresidentschap. Het in 1984 verschenen rapport van de parlementaire enquêtecommissie, die een onderzoek had ingesteld naar het overheidsbeleid inzake het scheeps- en machinebouwconcern Rijn-Schelde-Verolme (R.S.V.) tastte zijn politieke positie ernstig aan. Dit concern was namelijk ondanks miljarden overheidssteun in 1983 toch ten onder gegaan. De parlementaire enquêtecommissie noemde het optreden van Van Aardenne daarin misleidend en onaanvaardbaar. Dit vernietigende oordeel maakte hem voor de rest van de kabinetsperiode vleugellam. Hij keerde daarna dan ook niet terug in het kabinet Lubbers II. (14 juli 1986 - 7 november 1989).

Vanaf 1986 vervulde Van Aardenne, die inmiddels weer ambteloos burger was, diverse bestuursfuncties. Omstreeks 1993 werd hij voorzitter van de selectiecommissie van de VVD voor kandidaten voor de Tweede Kamer 1994. Daarnaast werd hij in datzelfde jaar benoemd tot informateur van het eerste Paarse Kabinet. In 1995 werd hij op 13 juni 1995 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Deze functie heeft hij door zijn overlijden op 10 augustus slechts enkele maanden kunnen vervullen.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een menselijke bezoeker bent en om geautomatiseerde spam te voorkomen.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in