Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Aalst, van

2.21.261
J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1988
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.261
Auteur: J.A.A. Bervoets
Nationaal Archief, Den Haag
1988

CC0

Periode:

1702-1962
merendeel 1859-1962

Omvang:

4.00 meter; 132 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Een klein gedeelte is gesteld in talen als het Duits en het Engels

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat enkele foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van C.J.K. van Aalst bevat stukken betreffende zijn werkzaamheden als president-directeur van de Nederlandsche Handelsmaatschappij N.V. en directeur van de Nederlandsche Overzeese Trust Maatschappij,c zoals de oprichting van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Nederlands-Indië, correspondentie met enkele cultuurmaatschappijen in Nederlands-Indië en betreffende de onderhandelingen tussen de Nederlandse en Duitse regering over nadere kredietovereenkomsten. Verder bevat het archief persoonlijke stukken zoals uitnodigingen en betreffende zijn voorzitterschap van het Comité voor het huldeblijk aan H.M. Koningin Wilhelmina.

Archiefvormers:

  • C.J.K. van Aalst 1866-1939
  • N.J. van Aalst
  • Mr. E. Scheltema

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in