Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ackersdijk

2.21.009
E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.009
Auteur: E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978

CC0

Periode:

1644-1862

Omvang:

1.00 meter; 127 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843) was advocaat en letterkundige. Zijn zoon Jan (1790-1861) hield zich als hoogleraar bezig met het onderwijs in de statistiek en de politieke geschiedenis van de nieuwere volken, alsook middeleeuwse en nieuwe geschiedenis en staathuishoudkunde. Over diens zuster Anna (1784-1820) is weinig bekend. Het familiearchief bevat o.a. gelegenheidsverzen, genealogisch materiaal, correspondentie, manuscripten en publicaties, aantekeningen over de plundering van 's-Hertogenbosch in 1787, dissertatie van W.C. Ackersdijck, een lithografische afbeelding aantekeningen over de lotgevallen van deze familie etcetera.

Archiefvormers:

 • Ackersdijck
 • Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843)
 • Jan Ackersdijck (1790-1861)
 • Anna Ackersdijk (1784-1820)

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Familie ACKERSDIJK (1644-1862)
Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843)

Willem Cornelis Ackersdijck werd geboren te 's-Hertogenbosch op 12 december 1760 als zoon van Willem Cornelis Ackersdijck, advokaat, schepen en raad der stad, en Anna Franken. Na zijn opleiding aan de Latijnse School te 's-Hertogenbosch bezocht hij de Hogeschool te Utrecht, welke hij met succes doorliep. Hierna vestigde hij zich als advokaat in zijn geboortestad. In 1782 werd hij tot stadssecretaris benoemd. Hij trouwde op 7 oktober 1783 met Maria Cornelia Bowier (geboren 11 januari 1753). In 1795 gaf hij deze functie op vanwege de omwenteling, waarna hij zijn praktijk als advokaat in 's-Hertogenbosch voortzette tot 1807. In dat jaar verhuisde hij met zijn gezin naar Utrecht ten behoeve van de studie aan de Hogeschool van zijn enige zoon, Jan. Van 1807 tot 1811 was hij als advokaat werkzaam in Utrecht. In 1811 werd hij er vrederechter. In 1820 verhuisde hij naar Rotterdam, waar hij sindsdien als ambteloos burger leefde en zich uitsluitend met letterkundige arbeid bezig hield.

Hij was van 1814 tot 1820 directeur van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, seder 1819 lid van het Taelen Dichtlievend Genootschap te Antwerpen, sedert 1826 lid van het Koninklijk Genootschap Concordia te Brussel, sedert 1838 honorair lid van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband en sedert 1839 corresponderend lid van het Turingisch Sachsische Verein te Halle en Maagdenburg.

Op 7 februari 1843 overleed hij.

Jan Ackersdijck (1790-1861)

Jan Ackersdijck werd geboren te 's-Hertogenbosch op 22 oktober 1790 als zoon van Willem Cornelis Ackersdijck, stadssecretaris, en Maria Cornelia Bowier. Na zijn studie aan de Hogeschool te Utrecht vestigde hij zich aldaar als advocaat. In 1815, toen de terugkomst van Napoleon de vrede in Europa bedreigde, stelde hij zich ter beschikking van het Nederlandse leger. Kon hij na inschrijving aanvankelijk nog in Utrecht blijven, na de slag bij Waterloo ging hij naar Parijs. Na zijn terugkeer, in 1817, werd hij als substituut-officier bij de rechtbank van eerste aanleg te Utrecht geplaatst. Hij aanvaardde toen tevens de functie van secretaris van het college van curatoren van de universiteit, welke hij tot 1825 bekleedde. In dat jaar werd hij benoemd tot hoogleraar in de staatswetenschappen aan de Hogeschool te Luik. In 1830 zag hij zich door de opstand in België genoodzaakt deze betrekking op te geven. Na enige maanden aan verschillende Duitse hogescholen doorgebracht te hebben, werd hij in 1831 als buitengewoon hoogleraar aan de rechtenfaculteit van de Utrechtse Hogeschool toegevoegd. Hij hield zich bezig met het onderwijs in de statistiek en de politieke geschiedenis van de nieuwere volken. Negen jaar later werd hij tot gewoon hoogleraar benoemd en sedert 1841 gaf hij ook onderwijs in de middeleeuwse en nieuwe geschiedenis en pas vanaf 1849 staathuishoudkunde.

Hij was lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, van de Vereeniging voor de Statistiek en van de Maatschappij tot bevordering der Nijverheid. Van zijn hand verscheen een groot aantal publicaties op economisch gebied.

Op 13 juli 1861 overleed hij te Utrecht.

Anna Ackersdijk (1784-1820)

Anna Ackersdijk werd geboren te 's-Hertogenbosch op 2 september 1784 als dochter van Willem Cornelis Ackersdijck en Maria Cornelia Bowier. Ze overleed ongehuwd op 10 februari 1820 te Rotterdam. Van haar is weinig meer bekend.

Lijst van geraadpleegde werken:

 • A.J. van der Aa, Biographisch Woordenboek, J.J. van Brederode, Haarlem, 1852.
 • Mr. W.C. Mees, Levensberigt van mr. Jan Ackersdijck, E.J. Brill, Leiden, 1862.
 • Dr. P.C. Molhuysen en prof. dr. P.J. Blok, Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, A.W. Sijthoff's Uitgevers Maatschappij, Leiden, 1911.
 • Mr. O. van Rees, De wetenschappelijke werkzaamheid van mr. J. Ackersdijck, c. 1861.
 • Lijst van kaarten in de Ackersdijck-collectie van de Rijksuniversiteit Utrecht, Bulletin van de Vakgroep Kartografie No. 1, Geografisch Instituut van de Rijksuniversiteit Utrecht, 1975.
 • Utrechtsche Courant, 23 juli 1861.
 • Utrechtsche Volks-Almanak, 1862.
 • Verslagen omtrent 's Rijks Oude Archieven, 1946, 1967, 1969.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in