Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Ackersdijk

2.21.009
E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.009
Auteur: E.R. Ooijevaar
Nationaal Archief, Den Haag
1978
CC0

Periode:

1644-1862

Omvang:

1,00 meter; 127 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843) was advocaat en letterkundige. Zijn zoon Jan (1790-1861) hield zich als hoogleraar bezig met het onderwijs in de statistiek en de politieke geschiedenis van de nieuwere volken, alsook middeleeuwse en nieuwe geschiedenis en staathuishoudkunde. Over diens zuster Anna (1784-1820) is weinig bekend. Het familiearchief bevat o.a. gelegenheidsverzen, genealogisch materiaal, correspondentie, manuscripten en publicaties, aantekeningen over de plundering van 's-Hertogenbosch in 1787, dissertatie van W.C. Ackersdijck, een lithografische afbeelding aantekeningen over de lotgevallen van deze familie etcetera.

Archiefvormers:

  • Ackersdijck
  • Willem Cornelis Ackersdijck (1760-1843)
  • Jan Ackersdijck (1790-1861)
  • Anna Ackersdijk (1784-1820)

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Verantwoording van de bewerking

In 1967 na de overdracht van het eerste deel, werd de collectie geïnventariseerd door W. Visser. Vanwege de aanvulling twee jaar later werd het noodzakelijk een nieuwe inventaris te vervaardigen.

Als eerste bijlage is een concordans opgenomen. Oud inventarisnummer 3 kon vernietigd worden, daar dit duidelijk niet tot de collectie behoorde en ook niet van belang was om bewaard te blijven. Als tweede bijlage is opgenomen een lijst van de letterkundige nalatenschap van Willem Cornelis en Jan Ackersdijck, die berust bij de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Deze was in 1946 door het Algemeen Rijksarchief overgedragen. In hetzelfde jaar werd, eveneens door het Algemeen Rijksarchief, een bundel archivalia, afkomstig uit de letterkundige nalatenschap van Willem Cornelis en Jan Ackersdijck en betrekking hebbende op 's-Hertogenbosch, overgedragen aan het gemeentearchief aldaar.

Een uitgebreide stamboom van het geslacht Ackersdijck bevindt zich in de inventarisnummers 1 en 111.

In de collectie werden stukken aangetroffen, die daar niet in hoorden; deze zijn, voor zover ze geen betrekking hebben op de collectie, overgedragen aan het gemeentearchief van Rotterdam, daar deze betrekking hebben òf op Rotterdam, òf op het Rotterdamse geslacht Mees. (Zie bijlage III). Andere die wel betrekking hebben op de collectie zijn opgenomen in het aanhangsel onder "I. Documentatie".

Deze inventaris werd in 1976 voltooid door E.R. Ooijevaar, adjunct-archivist bij de Tweede Afdeling.

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in