Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Academische Raad

2.14.35
A. Essed
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.14.35
Auteur: A. Essed
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1956-1985
merendeel 1961-1985

Omvang:

105.10 meter; 852 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Academische Raad bevat correspondentie o.a. met het Interuniversitair Contactorgaan (I.U.C.O.), notulen van de vergaderingen van 1961 tot 1984, stukken over de Wet Universitaire Bestuursvernieuwing (W.U.B.) van 1970, herprogrammeringvoorstellen voor de verschillende studies en stukken over studentenaangelegenheden. Er zijn ook stukken van de verschillende secties van de Academische Raad die zich met de verscheidene studierichtingen bezig hielden.

Archiefvormers:

  • Academische Raad

Archiefvorming

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Bijlagen

Alfabetische lijst van veel voorkomende afkortingen

ACC
Academie Commissie Chemie
ACLO
Adviescommissie voor de Leerplanontwikkeling
AGP-WAP
Werkgroep Apparatuur
AGP-werkgroep
Adviesgroep Planning werkgroep
AR
Academische Raad
ARCO
Coordinatie Commissie Onderwijskunde van de Academische Raad
ARCULO
Commissie Universitaire Lerarenopleiding van de Academische Raad
ARCULO
Commissie Universitaire Lerarenopleiding van de Academische Raad
AS
Academisch Statuut
BOSS
Commissie Bestuurlijke Onderwerpen
BUOZ
Beleidsnota Universitair Onderzoek
CA/SNWV
Sectie Culturele Antropologie
CAPO
Werkgroep ad hoc Programma-ontwikkeling
CAVUB
Commissie inzake Advies Universitair Bibliotheekwezen
CAVWO
Commissie Algemene Vraagstukken Wetenschappelijk Onderwijs
CAVWO/KCCAVWO
werkgroep Kerncommissie
CAWVO/VFCAWVO
werkgroep Voorwaardelijke Financiering
CBAP
Commissie van Beroep Aanmelding & Plaatsing Studenten
CBBO
Subcommissie coordinatie probleemveld bouwen en gebouwde omgeving in het kader van de Academische Raad
CBOWO
Centraal Bureau Onderzoek Wetenschappelijk Onderwijs
CBOWO
Commissie van Toezicht van het Centraal Bureau voor Onderzoek van Wetenschappelijk Onderwijs
CCAP
Centrale Commissie Aanmelding en Plaatsing a.s. 1e jaarsstudenten(339)
CEW
Commissie Exacte Wetenschappen
CGW
Commissie Geesteswetenschappen
CID-TNO
Centrum voor Technische en Wetenschappelijke Informatie en Documentatie/TNO
CILO
Coordinatiegroep Informatiesystemen Lopend Onderzoek
CILO
Coordinatiegroep Informatiesystemen Lopend Onderzoek
CIV Techniek
Civiele Techniek
CMW
Commissie Maatschappijwetenschappen
COLO
Commissie Organisatie Leerplanontwikkeling
COO
Contact en Overlegorgaan voor internationale aangelegenheden
COVWO
Commissie Onderwijsvraagstukken Wetenschappelijk Onderwijs(505)
CRIVA
Commissie Reken & Informatieverwerking apparatuur
CSA
Commissie Studentenaangelegenheden
CSO
Commissie Statistisch Onderzoek
CSV
Commissie Studentenvoorzieningen
CTW
Commissie Technische Wetenschappen
CTW
Commissie Rechnische Wetenschappen
CULO
Commissie ad hoc Universitaire Lerarenopleiding
CVHWO
Commissie Voorbereiding Herprogrammering Wetenschappelijk Onderwijs
CWL
Commissie Wetenschappen van het Leven
CWOM
Commissie Wetenschappelijk Onderwijs Milieukunde
DR
Dagelijkse Raad
DSWO
Dienst Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek binnen de Faculteit der Sociale Wetenschappen binnen de Rijksuniversiteit Leiden
EUR
Erasmus Universiteit Rotterdam
GAVUB
Commissie Algemene Vraagstukken Universitair Bibliotheekwezen
HO
Hoger Onderwijs
HOVV
Hoger Onderwijs voor velen
IMO
Inter & Multidisciplinair Onderzoek
IOE
Interuniversitair Energie Onderzoek)
IOM
Interuniversitair Overleg Milieu-Onderzoek
IPO-onderzoek
Instituut voor Perceptie-onderzoek
IUCO
Interuniversitair Contactorgaan
IUI
Interuniversitaire Instituten
IVO
Informeel Voorzittersoverleg
KHT
Katholieke Hogeschool Tilburg
KNAG
Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap
KUN
Katholieke Universiteit Nijmegen
LBS
Landelijk Beraad Studentendecanen
LKVV
Landelijke Kamer van verenigingen
LOS
Landelijk Overleg Studentenvoorzieningen
MOS
Commissie Methodiek Ontwikkeling Sectorraden
NESRO
Nederlandse Stichting Rechtswetenschappelijk Onderzoek
NF onderzoek
Numerus fixus-onderzoek
NSR
Nederlandse Studentenraad
NSS
Stichting Handicap en Studie
NWIT
Nederlands Wetenschappelijk Instituut voor Toerisme
NOW
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
OPVO
Ontwikkelingsplan voor het Voortgezet Onderwijs
PA
Pedagogische Academie
PA-SW
Pedagogische Academie-Sociale Wetenschappen
PAO
Post-Academisch Onderwijs
PAW
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen
PAW
Pedagogische en Andragogische Wetenschappen
POZ
Portefeuillehouders onderzoek der colleges van bestuur van de Universiteiten en Hogescholen
PPC
Permanente Planning Commissie van de Academische Raad
RABAK
Raming Aanbod & Behoefte Academici
RAWOO
Voorlopige Raad van Advies van het Wetenschappelijk Onderzoek in het kader van de ontwikkelingssamenwerking
RGO
Voorbereidingscommissie Raad voor Gezondheidsonderzoek
RTHO
Raad voor Technisch Hoger Onderwijs
RUG
Rijksuniversiteit Groningen
RUL
Rijksuniversiteit Leiden
RUU
Rijksuniversiteit Utrecht
RWO-BUOZ
Raad van Advies voor Wetenschappelijk Onderwijs Beleidsnota Universitair Onderzoek
SA-SW
Sociale Academie-Sociale Wetenschappen
SISWO
Stichting Interuniversitair Instituut voor sociaal wetenschappelijk Onderzoek
SONAR
Interuniversitair Samenwerkingsorgaan Onderwijskunde
SVB
Studenten Vakbeweging
SVO
Stichting voor Onderzoek van het Onderwijs
THD
Technische Hogeschool Delft
THE
Technische Hogeschool Eindhoven
THT
Technische Hogeschool Tilburg
TVC
Taakverdeling en Concentratie
TVF
Taakgroep Voorwaardelijke Financiering
U. en H.
Universiteit en Hogeschool
UOL
Universitair Onderwijs in de Letterkunde
UvA
Universiteit van Amsterdam
VCO
Verkenningscommissie Chemisch Onderzoek
VISP
Voorbereiding Interuniversitaire Studiegroepen Planologie
VU
Vrije Universiteit
VWO
Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs
WBO
Werkgroep beoordeling wetenschappelijk onderzoek
WECOSFAR
Wetenschapscommissie van de sectie
WIISO
Wet interim inhouding salarissen onderwijs
WIMO
Werkgroep Inter & Multidisciplinair Onderzoek
WO
Wetenschappelijk Onderwijs
WORTO
Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen
WOS/FSW
Werkgroep ad hoc ontwikkeling studierichtingen faculteit Sociale Wetenschappen
WUB
Wet Universitaire Bestuurshervorming
WULO
Werkgroep ad hoc Universitaire Lerarenopleiding
WUO
Werkgroep ad-hoc Universitair Onderzoek
WWO
Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs
WWTS
experimentele studierichting Wijsbegeerte van Wetenschap en Samenleving(306)
ZWO
Nederlandse Organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in