Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Adjudant-Generaal des Konings

2.13.13.27
M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1940
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.13.13.27
Auteur: M.D. Lammerts
Nationaal Archief, Den Haag
1940
CC0

Periode:

1818-1819

Omvang:

4,90 meter; 47 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de adjudant-generaal, die was belast met enkele specifieke departementstaken als legeroefeningen en personeelsbeleid voor officieren, bestaat hoofdzakelijk uit verbalen, correspondentie en expeditielijsten.

Archiefvormers:

  • Adjudant-Generaal des Konings, 1818-1819

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Het Departement van Oorlog werd met ingang van 10 juli 1815 in twee hoofdafdelingen gesplitst en geplaatst onder de opperdirectie van de Prins van Oranje (K.B. van 29 juni 1815, nr. 64). Deze verdeling werd met ingang van 1 maart 1818 opgeheven. Het bestuur van het Departement van Oorlog werd van laatstgenoemde datum af opgedragen aan een Secretarie van Staat voor de zaken van Oorlog, met uitzondering van de benoeming, verplaatsing, het ontslag der officieren en kadetten, de huwelijkstoestemming, de oefeningen, de krijgstucht en de mouvementen, welke zaken door een Adjudant-Generaal onmiddellijk met de Koning, werden behandeld.

Deze toestand heeft slechts één jaar geduurd. De betrekkingen van Secretaris van Staat en Adjudant-Generaal werden op 1 maart 1819 verenigd en aan laatstgenoemde, die reeds op 5 oktober 1818 met de waarneming der betrekking van Secretaris van Staat was belast geworden, de titel gegeven van Commissaris-Generaal van Oorlog.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in