Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zuylen van Nijevelt, van suppl. 3

2.21.179.02
S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1947
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.179.02
Auteur: S.J. Fockema Andreae
Nationaal Archief, Den Haag
1947
CC0

Periode:

1416-1875

Omvang:

5,00 meter; 75 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit gedeelte van de familiepapieren Van Zuylen van Nijevelt betreft o.a. de genealogie, nalatenschappen en boedelpapieren van de familie. De stukken zijn voornamelijk afkomstig van baron Philip Julius van Zuylen van Nijevelt en Hugo van Zuylen van Nijevelt (1781-1853). Verder stukken betreffende aangehuwde geslachten waaronder van de familie Cornets de Groot.

Archiefvormers:

 • Zuylen van Nijevelt en aanverwante Geslachten
 • Groot, de
 • Cornets de Groot
 • Zuylen van Nijevelt, Philip Julius baron van
 • Zuylen van Nijevelt, Hugo van
 • Zuylen van Nijevelt, H.F. van
 • Groot, mr. Pieter de
 • Cornets de Groot, mr. Pieter
 • Reygersberch, Margaretha van
 • Cornets de Groot, mr. Hugo

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

Geschiedenis van het archiefbeheer

De onderhavige verzameling is in kern afkomstig van de "Rotterdamse" tak der familie. Mr. Hugo baron van Zuylen van Nijevelt, de gezant en minister, heeft zich veel moeite er voor gegeven en haar in het jaar 1847, aangevuld en herzien, geordend en beschreven. Hij zelf spreekt van het "familie-archief"; en uit mededelingen van aanverwanten blijkt dat men, krachtens het "familiepact", deze verzameling als een soort familiestichting beschouwde, al werd dan die aanduiding niet gebruikt.

De oudste zoon van de oudste Protestantse tak der familie werd als beheerder, als bewaarnemer van het archief, ten behoeve der gehele familie, aangemerkt.

In aansluiting op vroeger reeds overgebrachte stukken (collecties nos. 26, 102, 105) heeft Mevrouw C.Rh.D.E. Gravin van Zuylen van Nijevelt, geboren baronesse Van Pallandt, wonende op huize Duinrell onder Wassenaar, ingevolge een regeling getroffen met wijlen de Algemene Rijksarchivaris Mr. R. Bijlsma in juni 1947 een verzameling familiepapieren naar het Algemeen Rijksarchief doen overbrengen, ten aanzien waarvan bepaald is dat zij gedurende vijf jaren voor onderzoek zal openstaan en daarna aan de familie teruggaan, ten behoeve van haar zoon Graaf van Zuylen van Nijevelt.

De rechtstitel is (nog) onbekend

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
 • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
 • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in