Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Zuiderzeesteunwet

2.16.77
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1993
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.16.77
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
1993

CC0

Periode:

1924-1977
merendeel 1925-1975

Omvang:

121 inventarisnummers; 6,25 meter

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Generale Commissie, bedoeld in art. 3 van de Zuiderzeesteunwet 1925-1975, bevat stukken van algemene aard, zoals notulen van bestuursvergaderingen, jaarverslagen, agenda's en indicateurs van in- en uitgaande stukken en stukken met betrekking tot personeel en organisatie. Een substantieel deel van het archief betreft regelingen aangaande de uitvoering van de Zuiderzeesteunwet met betrokkenen (minister, bestuurders van gemeenten, bemanningen van de Zuiderzeevloot, weduwen van belanghebbenden) over de tegemoetkoming in de schade ten gevolge van afsluiting en inpoldering van de Zuiderzee. Hieronder vallen stukken over behoud van werk en omscholing, de juridische afwikkeling van de waardevermindering van (on)roerende goederen, kredietverlening, vergunningen voor het vissen op het IJsselmeer en de visstand op het IJsselmeer.

Archiefvormers:

  •  
  • Generale Commissie, bedoeld in artikel 3 van de Zuiderzeesteunwet1925-1931
  • Rijksdienst ter uitvoering van de Zuiderzeesteunwet1932-1975

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in