Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Legatie Oostenrijkse Nederlanden

1.02.17
J.C.M. Pennings
Nationaal Archief, Den Haag
1994
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

1.02.17
Auteur: J.C.M. Pennings
Nationaal Archief, Den Haag
1994

CC0

Periode:

1717-1810

Omvang:

5.62 meter; 358 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief bevat voornamelijk stukken gevormd door de gezanten Pesters (1717-1728), Travest (1728-1729), Van Assendelft (1729-1740) en Van Kinschot (1740-1749) en de gezanten Van Haren (1749-1768) en Geelvinck (1768-1773). Het gaat hierbij om ondermeer correspondentie, extractresoluties van de Staten-Generaal en kopieresoluties van de Staten-Generaal, nouvelles en bijlagen, ingekomen stukken van Staatse Militairen en omringend personeel, stukken betreffende de huishoudelijke zaken van de ambassade en van het Staatse leger in de Oostenrijkse Nederlanden, stukken betreffende opgebrachte en vergane schepen en van de protectie van particulieren.

Archiefvormers:

  • Legatie Oostenrijkse Nederlanden

Archiefvorming

Geschiedenis van de archiefvormer

In de Spaanse, na 1713 Oostenrijkse Nederlanden, was de Republiek vanaf 1656 officieel vertegenwoordigd. De eerste gezant had de rang van resident; vanaf 1749 werd dit de rang van minister plenipotentiaris. De laatste minister plenipotentiaris, Hendrik Hop, verliet Brussel in 1794. De verhouding tussen de Republiek en de Oostenrijkse Nederlanden werd in de achttiende eeuw voornamelijk bepaald door de kwestie van het Barrièretractaat. Het Barrièretractaat werd in 1715 tussen Oostenrijk, Engeland en de Republiek gesloten. De bedoeling was van de Oostenrijkse Nederlanden een soort bufferzone tegen Frankrijk te maken. Het Barrièretractaat bleef in de verdere loop van de achttiende eeuw een voortdurende bron van twist. De verschillende achttiende-eeuwse gezanten te Brussel zijn allen zeer nauw betrokken geweest bij de verwikkelingen rondom het Barrièretractaat. Van Assendelft vertegenwoordigde de Republiek op de conferentie te Antwerpen van 1737-1740. Van Haren nam samen met zijn collega's Van Citters en Van der Heim van 1751 tot 1755 deel aan besprekingen. Hop voerde met Lestevenon, Van de Perre en Van Leyden op een vredescongres te Parijs onderhandelingen die in 1785 tot het Tractaat van Fontainebleau leidden. Een belangrijk deel van de papieren neerslag van deze onderhandelingen treft men in dit legatiearchief aan. De betrokkenheid van de gezanten te Brussel met het Barrière-tractaat kwam ook tot uiting in hun bemoeienis met de Staatse militairen in de Barrière-steden. Ook hierover treft men vooral voor de periode van het gezantschap van Van Haren en Geelvinck veel stukken aan in dit legatiearchief.

Geschiedenis van het archiefbeheer

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in