Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Mijnbouw Mij. Salida

2.20.55
Ani Ismarini Ismail
Nationaal Archief, Den Haag
1992
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.20.55
Auteur: Ani Ismarini Ismail
Nationaal Archief, Den Haag
1992

CC0

Periode:

1880-1933
merendeel 1910-1933

Omvang:

1.00 meter; 52 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

De NV Mijnbouw Maatschappij Salida (MMS) werd in 1910 opgericht met als doel "het in exploitatie brengen van de vier [...] verleende mijnconcessies, elk groot eenduizend hectare, en genaamd respectievelijk: Salida, Sarik, Boekit Poelai en Boekit Doerian, waarvan eerstgenoemde voor de winning van goud en zilver, de tweede voor die van goud, zilver en steenkool en de beide laatstgenoemden voor die van steenkool [...]".
Het archief van de MMS (1880; 1910-1933) is geordend in rubrieken: Organisatie, aandeelhouders, Raad van Commissarissen, directie (met een onderverdeling in taakvelden), samenwerking met derden (eveneens met een onderverdeling in taakvelden) en documentatie.

Archiefvormers:

  • Mijnbouw Maatschappij Salida, 1910-1933

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Gelieve aanwijzing voor de archieven van Billiton zoeken op het Nederlands.

Geachte YAH Salim,

Nummer 5.2 zijn stukken betreffende Billiton.
5.2 BILLITON MAATSCHAPPIJ EN MIJNBOUW MAATSCHAPPIJ AEQUATOR

Met vriendelijke groet,

Het Nationaal Archief

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr> <span>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in