Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Waterstaat / Kaarten en Tekeningen

4.WCA
Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.WCA
Auteur: Centrale Archief Selectiedienst
Nationaal Archief, Den Haag
2000

CC0

Periode:

1681-1982
merendeel 1814-1940

Omvang:

20328 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands. Voor Belgische plaatsnamen worden zo nodig de Franse benamingen vermeld.

Soort archiefmateriaal:

Het archief bevat kaarten en tekeningen, gedrukt en in manuscript.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het kaarten- en tekeningenarchief van het Ministerie van Waterstaat en voorgangers (1681-) 1814-1940 (-1982) is gerubriceerd in hoofdindelingen op onderwerp. De volgende hoofdrubrieken zijn gedefinieerd: waterstaatswerken; wegen en spoorwegen; mijnwezen; rijksgebouwen; posterijen, telegrafie en telefonie; elektriciteitsvoorziening; luchtvaartterreinen; visserij. Deze hoofdrubrieken zijn, indien mogelijk, onderverdeeld in subrubrieken. Zo is de hoofdrubriek 'Waterstaatswerken' in de volgende subrubrieken geordend: zeeweringen; rivieren; kanalen en vaarten; havens; bedijkingen, droogmakerijen, inpolderingen; ontginningen en verveningen; waterschappen en nauwkeurigheidswaterpassing. De verdere onderverdeling is standaard, waarbij eerst Algemeen wordt gebruikt, gevolgd door een onderverdeling op provincie, waarna, indien van toepassing, België. Voor ieder inventarisnummer is, voor zo ver mogelijk, het object beschreven, de plaatsnaam, de schaalaanduiding en de datum. Naast kaarten en tekeningen van objecten, onder beheer of toezicht van het Ministerie van Waterstaat, zijn er ook kaarten van militaire objecten in dit archief te vinden (Algemeen; plans en plattegronden; situatieplans; gebouwen). Daarnaast bevat het kaarten- en tekeningenarchief van het Ministerie van Waterstaat een collectie kaarten van Oost- en West-Indië, benevens een verzameling buitenlandse kaarten.

Archiefvormers:

  •  
  • Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid, 1877-1905
  • Ministerie van Waterstaat, 1906-1945
  • Generale directie van Waterstaat, bruggen en wegen, 1814-1815.
  • Ministerie van Waterstaat en publieke werken, 1815-1819.
  • Minister van staat, voorlopig belast met het beheer der wegen en de dienst der mijnen, 1820.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Waterstaat: centrale administratie van de waterstaat, afd. wegen en bruggen, afd. personeel van de waterstaat, afd. rivieren en droogmakerijen, afd. zeewerken, afd. landsgebouwen, 1820-1823.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken (Onderwijs en Waterstaat), administratie van Waterstaat, wegen en publieke werken, 1823-1829.
  • Ministerie van Waterstaat, Nationale Nijverheid en Koloniën, afd. Waterstaat, 1830-1831.
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, 3e afd. Waterstaat, 1831-1877

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in