Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verhoeven / Kaarten ZH

4.VHF
Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VHF
Auteur: Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981

CC0

Periode:

1920-1950

Omvang:

108 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het betreft kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van A.G. Verhoeven, ingenieur der Domeinen en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland, bestaat uit door hem vervaardigde dwarsprofielen en tekeningen van dijken, sluizen, bruggen e.d. als bijlagen bij projectrapporten. De kaarten betreffen bedijkingsplannen in de Hoekse Waard, het land van Dordrecht, Zwijndrecht, Piaam (Friesland) en de Zuid-Hollandse Waard.

Archiefvormers:

  • A.G. Verhoeven

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in