Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Verhoeven / Kaarten ZH

4.VHF
Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VHF
Auteur: Medew. RA Zeeland
Nationaal Archief, Den Haag
1981

CC0

Periode:

1920-1950

Omvang:

108 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Het betreft kaarten en tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van A.G. Verhoeven, ingenieur der Domeinen en hoofdingenieur-directeur van Rijkswaterstaat in Zeeland, bestaat uit door hem vervaardigde dwarsprofielen en tekeningen van dijken, sluizen, bruggen e.d. als bijlagen bij projectrapporten. De kaarten betreffen bedijkingsplannen in de Hoekse Waard, het land van Dordrecht, Zwijndrecht, Piaam (Friesland) en de Zuid-Hollandse Waard.

Archiefvormers:

  • A.G. Verhoeven

Archiefvorming

Inhoud en structuur van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen

Beperkingen aan het gebruik

Materiële beperkingen

Aanvraaginstructie

Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen:

  1. U maakt een profiel aan op www.gahetna.nl, en logt vervolgens in;
  2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken;
  3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien;
  4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan;
  5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen.

Citeerinstructie

Verwant materiaal

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in