Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Van Gend & Loos / Kaarten

4.VGL
R.M. Haubourdin
Nationaal Archief, Den Haag
1986
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

4.VGL
Auteur: R.M. Haubourdin
Nationaal Archief, Den Haag
1986

CC0

Periode:

1881-1958

Omvang:

131 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands

Soort archiefmateriaal:

Kaarten, foto's en (bouw)tekeningen.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Dit archief bevat een collectie kaarten en bouwtekeningen afkomstig van de firma van Gend & Loos. Het zijn stukken aangaande de bedrijfsvoering van de firma, zoals kaarten van de routes van de vrachtautodiensten in Nederland, de indeling van de groepswagendienst, de NS dienstregeling, of kaarten van de binnenscheepvaartwegen in West-Europa. De bouw- en constructietekeningen betreffen voornamelijk objecten als loodsen, kantoren, garages, stations en bedrijfswoningen.

Archiefvormers:

  • Van Gend & Loos

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in