Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wk. Katwijk

3.04.06.048
J. Smit
Nationaal Archief, Den Haag
1942
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

3.04.06.048
Auteur: J. Smit
Nationaal Archief, Den Haag
1942

CC0

Periode:

1550-1862

Omvang:

0.20 meter; 30 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Het archief van de Weeskamer Katwijk bestaat uit het weesboek, testamenten, boedel inventarissen en voogdijrekeningen, boedelscheidingen, dossiers betrekking hebbende op de door de weeskamer beheerde boedels, akten van transport en kwitanties.

Archiefvormers:

  • Weeskamer Katwijk

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in