Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wttewaall van Stoetwegen

2.21.196
F.A.M Hennekam
Nationaal Archief, Den Haag
1981
cc0

Beschrijving van het archief

Naam archiefblok:

2.21.196
Auteur: F.A.M Hennekam
Nationaal Archief, Den Haag
1981
CC0

Periode:

1748-1987

Omvang:

2,90 meter; 147 inventarisnummers.

Taal van het archiefmateriaal:

Het merendeel der stukken is in het Nederlands.

Soort archiefmateriaal:

Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Het archief bevat diverse foto's.

Archiefbewaarplaats:

Nationaal Archief, Den Haag

Samenvatting van de inhoud van het archief:

Jkvr. mr. C.W.I. Wttenwaall van Stoetwegen (1901-1986) was vanaf 1945 tot in 1971 lid van de Tweede Kamer namens de fractie van het Christelijk-Historische Unie. Gedurende haar lidmaatschap van de Tweede kamer speelde het sociale aspect van de samenleving en sympathie voor het koninklijke huis een grote rol in haar doen en laten. Zo vroeg zij tijdens de huwelijksdebatten van prinses Irene en prinses Beatrix met respectievelijk een Rooms-katholieke Spanjaard en de Duitser Claus von Ambsberg ook aandacht te hebben voor de menselijke kant van het koningschap.
In het archief van Jkvr. mr. C.W.I. Wttenwaall van Stoetwegen bevinden zich veel stukken met betrekking tot haar werkzaamheden als Tweede Kamerlid zoals de Indonesische kwestie, het omroepbestel, de emancipatie van de werkende vrouw en stukken betreffende het gevangeniswezen en de betrekkingen tot het Koningshuis. Tevens zijn er enige persoonlijke stukken, waaronder brieven en een dagboek. Daarnaast is er allerlei documentatie in de vorm van krantenknipsels, redevoeringen en foto's.

Archiefvormers:

  • Jkvr. mr. C.W.I. Wttewaall van Stoetwegen, 1901-1986

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Reacties

Nieuwe reactie inzenden
Velden gemarkeerd met een sterretje (*) zijn verplicht
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
  • Toegelaten HTML-tags: <p> <a> <em> <strong> <br> <abbr>
  • Zet HTML-elementen in hoofdletters om naar kleine letters.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in